xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 26/9 đến ngày 04/10/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 7)

Ngày 02-10-2020

* THỨ BẢY 26/9

 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020 (phòng Nội vụ mời thành phần có liên quan và cũng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. LĐVP Đ/c Bal.

* CHỦ NHẬT 27/9

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. UBND khảo sát các công trình xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Thuận Tây (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung)Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD, đơn vị tư vấn thiết kế, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.HĐND huyện dự khai giảng lớp tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* THỨ HAI 28/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch  UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020; Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sơ kết quy chế phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tham gia chỉ đạo và dự sinh hoạt hàng tháng cùng với chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy (cả ngày). LĐVP.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* THỨ BA 29/9

- 09 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế dự Lễ khánh thành công trình: Cầu Nàng Mau 2. Điểm: tại Cầu Nàng Mau 2, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường. LĐVP Đ/c Bal.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mời: Chính trị viên, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khảo sát các Hợp tác xã thực hiện các kết luận sau giám sát trên địa bàn xã Vị Thắng. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khảo sát các Hợp tác xã thực hiện các kết luận sau giám sát trên địa bàn xã Vị Thủy. Điểm: UBND xã Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp nghe thông qua ý tưởng các phương án thiết kế hình ảnh đại diện tỉnh Hậu Giang và mẫu quà tặng lưu niệm tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Thường trực UBND tỉnh họp trao đổi liên quan đến khiếu kiện của bà Bùi Thị Tám. Mời: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm: phòng họp số 4 UBND tỉnh.

* THỨ TƯ 30/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp, làm việc với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự cùng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện khảo sát các Hợp tác xã thực hiện các kết luận sau giám sát trên địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây (cả ngày).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND dự họp với Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác tuyên truyền trực quan Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Điểm: phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Lễ công bố Trường Trung cấp Luật Vị Thanh lên Trường Cao đẳng. Điểm tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- 18 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Tết Trung thu cùng các em thiếu niên, nhi đồng. Điểm: Nhà Văn hóa xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020. Mời: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc TTGDNN-GDTX huyện cùng dự. Điểm tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế khảo sát thực tế quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Công an các xã, thị trấn. Mời: lãnh đạo Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn. Điểm: tập trung tại UBND huyện. Đ/c Triều. Xe 95A 002.25. (Đình)

* THỨ NĂM 01/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 04 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời Thường trực Huyện ủy, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm: phòng họp số 1 - UBND huyện. (Tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Hậu Giang). LĐVP

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.HĐND dự lễ khởi công xây dựng nhà tưởng niệm liệt sĩ của Lữ đoàn 6 Pháo binh. Điểm: Ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây.

- 13 giờ 30’: Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT UBND họp triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường. Mời Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Công an, Trung tâm Văn hóa thể thao, Công ty công trình đô thị chi nhánh Vị Thủy, Điện lực Vị Thủy, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường, Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Chủ tịch các xã, thị trấn. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 18 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Chương trình lễ hội "Tết Trung thu cho em" cho các cháu thiếu nhi năm 2020. Điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế khảo sát thực tế quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Công an các xã, thị trấn. Mời: lãnh đạo Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn. Điểm: tập trung tại UBND huyện. Đ/c Triều. Xe 95A 002.25.

* THỨ SÁU 02/10

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ công bố các hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang. Mời: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thường trực UBND xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. CVVP Đ/c Phong.

-  07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thuận Tây, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn chỉ đạo xã Vĩnh Thuận Tây. Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây. Đ/c Triều. Xe 95A 002.25.

- 7 giờ 30; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự Lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX, Hội Khuyến học huyện. Điểm: Hội trường UBND xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND hội ý 4 Thường trực và họp báo. Mời: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH - TTTT huyện, Đài Truyền thanh Điểm: Phòng họp số 1 Huyện ủy.

-  13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Tường, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020. Điểm: UBND xã Vĩnh Tường.

* THỨ BẢY 03/10

-  07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chạy chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống dịch COVID-19. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn (Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu, hậu cần). Điểm tại phòng họp 1 UBND huyện. 

-  13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen

* CHỦ NHẬT 04/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch TT.HĐND huyện tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV 26 ĐẾN 4-10.docx_20200925142805.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 537992
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.