xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 24/10 đến ngày 01/11/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 28-10-2020

* THỨ BẢY 24/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  huyện dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Trụ sở UBND huyện. (Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện và Công an huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời)Điểm: Trụ sở UBND huyện.

 * CHỦ NHẬT 25/10         

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* THỨ HAI 26/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần và Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung (Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, các Hội đặc thù, đoàn thể huyện; Các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện.. Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão các xã, thị trấn (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây. CVVP Đ/c Tuyến. Đ/c Triều, xe 95A – 002.25.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên phụ trách công tác bình đẳng giới và vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ năm 2020. Mời: Các đồng chí thành viên Ban Vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ huyện Vị Thủy theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang, UBND các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (Giao phòng Lao động TB và XH chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường UBND huyện (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp chuẩn bị Kế hoạch tham gia Hội chợ Thương mại Công nghiệp năm 2020. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đài truyền thanh (phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Thắng. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thắng. CVVP Đ/c Tuyến.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự công bố Kết luận của Đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Điểm: Ban Chỉ huy quân sự huyện.

* THỨ BA 27/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão tại xã Vị Trung, Vĩnh Trung. Mời: thủ trưởng các đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng cùng đi. Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Trung. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Trung. CVVP Đ/c Tuyến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra đường chạy Marathon. Mời: lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT – Thể thao, thường trực UBND xã Vị Trung, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây và thị trấn Nàng Mau. Điểm: tập trung tại UBND huyện, sau đó cùng đi.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực I cùng dự. Điểm: phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Đông. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Đông. CVVP Đ/c Tuyến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND khảo sát điểm Trường Mẫu giáo xã Vị Thanh, Vị Bình. Mời; lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, thường trực UBND xã Vị Thanh, Vị Bình cùng dự. Điểm: các Trường Mẫu giáo.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với ông Trần Văn Lân, ấp 7, xã Vị Đông. Mời: lãnh đạo Thanh tra huyện, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân, thường trực UBND xã Vị Đông (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, UBND xã Vị Đông mời ông Lân). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Phong.

* THỨ TƯ 28/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch  kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình tại thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và kiểm tra tình hình thiệt hại lúa bị ảnh hưởng bởi mưa giông tại huyện Vị Thủy. Mời: Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT cùng đi và phối hợp với Sở NN&PTNT chuẩn bị điểm khảo sát thiệt hại lúa. Điểm: Tập trung tại UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Thanh. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thanh. CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội thảo Giải pháp kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời: UBND xã Vị Thắng, thị trấn Nàng Mau cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế ủy quyền cho lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng thi công xây lắp (gói thầu số 02): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh (tuyến Quốc lộ 61C; Đường tỉnh 931B) công trình: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh. Điểm: Nút giao Mương lộ, ấp 7, xã Vị Trung.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Bình. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Bình. CVVP Đ/c Tuyến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp tháo gỡ vướng mắc tiến độ thực hiện dự án Chợ Hội đồng – Khu dân cư thương mại Hội đồng. Mời: lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND xã Vị Đông, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Nghĩa Hậu Giang (Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Phong.

* THỨ NĂM 29/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Luyện tập chỉ huy – Tham mưu năm 2020. Điểm: Ban Chỉ huy quân sự huyện.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc với Chi bộ ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ năm 2020. Mời: Phó ban KTXH HĐND huyện cùng dự. Điểm: Nhà văn hóa ấp 4. (Hoãn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND khảo sát lối đi Kênh 8 Sa, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường. Mời: Trưởng Ban KTXH HĐND huyện, thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Tường cùng dự. Điểm: Nhà văn hóa ấp Vĩnh Quới.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế họp lệ Thường trực HĐND huyện, tháng 11/2020. Mời: đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng, phó 02 Ban HĐND huyện, đại diện thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal, CVVP Đ/c Tuyến.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực UBND họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải Marathon quốc tế "Mekong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2020". Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm: phòng họp 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

* THỨ SÁU 30/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch TT.HĐND, Các Phó Chủ tịch UBND dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 của UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Chi Cục Thống kê, Thanh tra, Bảo hiễm Xã hội, Ban QLDA – ĐTXD huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện, Đài Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Điểm: tại phòng họp số 1 - UBND huyện (Tài liệu Hội nghị đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). LĐVP Đ/c Bal.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND  tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hanh pháp luật năm 2020. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Công an huyện, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai, thường trực UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn  (Giao phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung). Điểm: Hội trường UBND huyện. LĐVP Đ/c Phong.(Hoãn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe Báo cáo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. CVVP Đ/c Nga.

* THỨ BẢY 31/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 8 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT.UBND dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Trưởng phòng GD - ĐT chuẩn bị tài liệu cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* CHỦ NHẬT 01/11          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LCIHJ LV TỪ 24-10 ĐẾN 01-11.docx_20201023141734.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 574
Đã truy cập: 538070
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.