xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 17/10 đến ngày 25/10/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 9)

Ngày 22-10-2020

* THỨ BẢY 17/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* CHỦ NHẬT 18/10          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* THỨ HAI 19/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Chương trình hành động phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nghe Công an huyện báo cáo Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở UBND huyện nhân Tháng an toàn PCCC (10/2020). Mời: lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Công an huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP.

- 14 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về giải ngân vốn xây dựng cơ bản; công tác thu ngân sách năm 2020. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA ĐTXD huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thuế khu vực I, đ/c Kiệt - Phó phòng Tài chính – Kế hoạch (phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Chi cục thuế khu vực I chuẩn bị nội dung). Điểm: Phòng họp 1- UBND huyện. LĐVP đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đi thăm, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Mời: lãnh đạo phòng Lao động TB & XH, Hội người cao tuổi huyện, UBND xã Vị Đông  cùng dự. Điểm: tập trung tại UBND xã Vị Đông.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA 20/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt truyền thống và Tuyên dương Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Điểm: Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn Hậu Giang. Mời: Trưởng, phó và thành viên 02 Ban HĐND huyện, đại diện thường trực HĐND và đại diện 02 Ban HĐND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). LĐVP Đ/c Bal; CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND xét hợp đồng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 – 2021 và chuẩn bị các công việc xét tuyển giáo viên  (phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hồ sơ, nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện. CVVP Đ/c Ngân.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời: lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT cùng dự. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức giải Mekong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ 21/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn Hậu Giang. Mời: Trưởng, phó và thành viên 02 Ban HĐND huyện, đại diện thường trực HĐND và đại diện 02 Ban HĐND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). LĐVP Đ/c Bal; CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với đơn vị tư vấn Đề án du lịch huyện Vị Thủy. Mời: lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính – Kế hoạch, đơn vị tư vấn (phòng Văn hóa và Thông tin mời đơn vị tư vấn). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND họp thành viên UBND huyện. Mời: các đồng chí thành viên UBND huyện (Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam. Điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* THỨ NĂM 22/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vĩnh Tường. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vĩnh Tường. CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan..

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự chương trình truyền hình “Syngenta Về Làng”. Mời: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thường trực các xã, thị trấn. Điểm: Trung tâm Văn hóa huyện Vị Thủy.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mời: Trương  phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực I cùng dự. Điểm: phòng họp Sở Tài chính (Hoãn).

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vĩnh Trung. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vĩnh Trung. CVVP Đ/c Tuyến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND khảo sát xác định các vị trí chuẩn bị giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Mời: lãnh đạo Công an huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, UBND xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây và thị trấn Nàng Mau. Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên thăm và kiểm tra tiến độ dự án VnSat tại Hợp tác xã Tân Long. Mời: lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạc,h, Tài nguyên và Môi trường cùng đi. Điểm: Hợp tác xã Tân Long.

* THỨ SÁU 23/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. UBND hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB & XH, Ban QLDA & ĐTXD, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy. LĐVP.

- 8 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh về quy hoạch đất trụ sở Công an xã, thị trấn. Mời: Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường cùng dự. Điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị xã Vị Thủy. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thủy. CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên tiếp công dân trên địa bàn huyện Vị Thủy (vụ việc bà Bùi Thị Tám). Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân cùng dự,. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, công tác quý IV/2020 (thành phần tham dự theo lịch Huyện ủy). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP Đ/c Bal.

- 16 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND dự công bố quyết định nghỉ hưu cho cán bộ (thành phần tham dự có giấy mời riêng). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP Đ/c Bal.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp chấm điểm Chỉ số CCHC tỉnh Hậu Giang. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung cùng dự. Điểm: Hội trường Sở Nội vụ. LĐVP.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự thông qua phương án thiết kế sơ bộ mặt bằng nhà máy và phương án xử lý tuyến ống thoát nước thải thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Điểm: Ban quản lý dự án ĐTXDCTDD&CN tỉnh.

- 13 giờ 30’: Thường trực HĐND ủy quyền cho lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện kiểm tra công tác thi đua HĐND năm 2020, đơn vị thị trấn Nàng Mau. Điểm: UBND thị trấn Nàng Mau. CVVP Đ/c Tuyến.

- 13 giờ 30’: Thường trực UBND huyện ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng họp bàn thống nhất quy mô, hướng tuyến và phương án đầu tư của Báo cáo đề xuất đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang. Điểm Hội trường Sở Giao thông vận tải tỉnh.

* THỨ BẢY 24/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  huyện dự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Trụ sở UBND huyện. (Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện và Công an huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

* CHỦ NHẬT 25/10          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH LV 17 ĐẾN 25-10.docx_20201016150641.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 511
Đã truy cập: 538007
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.