xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 14/11 đến ngày 22/11/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 20-11-2020

* THỨ BẢY 14/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 09 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tiếp Đoàn huyện Đắk Song đến học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội; Hoạt động của HĐND tại Hậu Giang. (giao Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo các đơn vị: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm Xã hội, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm tại Hội trường nhỏ Huyện ủy. LĐVP.

* CHỦ NHẬT 15/11

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre.

* THỨ HAI 16/11

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm tại Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Lễ Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua công tác mặt trận, gắn với cuộc vận động ”toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp đề xuất các dự án của Công ty Cổ phần tập đoàn điện năng lượng tái tạo Việt Nam. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 15 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, năm 2020. Mời; tất cả công chức, người lao động Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp 1 – UBND huyện.

* THỨ BA 17/11

- 06 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  tiếp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện Vị Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 (Thành phần mời theo lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy). Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 21/11/2020).

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

* THỨ TƯ 18/11

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Mời: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện. Mời: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự (chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp 02 Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 Đảng ủy các xã, thị trấn. Mời: các đồng chí Thành viên 02 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Kinh tế dự buổi hội thảo tham vấn “Xây dựng quy trình vận hành HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1” thuộc dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1. Điểm: Nhà Điều hành Cổng Cái Lớn huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang. (đ/c Triều xe 002.25)

* THỨ NĂM 19/11

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND cùng đồng chí Trưởng Ban Tổ chức – Trưởng phòng Nội vụ đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 24/11/2020).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND ủy quyền cho lãnh đạo Trung tâm Y tế dự khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Hậu Giang, năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường 1, thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự tập huấn về xây dựng nông thôn mới (đến hết ngày 20/11/2020). Điểm tại Khách sạn Cửu Long. TP.Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự họp nghe thông qua Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch giao thông – thủy lợi và trồng cây năm 2020. Mời trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh

* THỨ SÁU 20/11

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Mời: lãnh đạo và cán bộ phụ trách bình đẳng giới của phòng LĐTB&XH, UBND và công chức phụ trách bình đẳng giới các các xã, thị trấn. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Điểm tại Trường PTTH Vị Thủy.

 - 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Điểm: Nhà văn hóa xã Vĩnh Tường.

* THỨ BẢY 21/11

- 7 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực UBND hướng dẫn ôn tập cho giáo viên chuẩn bị xét tuyển (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, giấy mời). Điểm: Hội trường UBND huyện.

* CHỦ NHẬT 22/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV TỪ NGÀY 14 ĐẾN 22 - 11.docx_20201113132955.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 538083
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.