xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 15-09-2020

* THỨ BẢY 12/9

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Mời: thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm: Phòng họp 1 UBND huyện (Thay giấy mời). LĐVP Đ.c Bal.

* CHỦ NHẬT 13/9

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND cùng Thường trực Tỉnh ủy dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* THỨ HAI 14/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch kinh tế thăm mô hình chuyển đổilàm việc với Hợp tác xã Vĩnh Tường và Tân Long. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: xã Vĩnh Tường (xe 95A.002.25 Đ/c Triều).

* THỨ BA 15/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD huyện. Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND khảo sát các tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện cùng đi (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp Hội đồng xét viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76 của Chính phủ (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Ban quản lý VN SAT Hậu Giang. Mời: lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, thường trực UBND xã Vị Thủy, Vĩnh Tường, Ban giám đóc HTX Vị Thủy 1, HTX Tân Long. Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện. CVVP Đ/c Nga.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát dự án Kè Kênh xáng Nàng Mau (giai đoạn 2). Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD huyện, Trung tâm PTQĐ Vị Thủy, UBND thị trấn Nàng Mau (Ban QLDA ĐTXD huyện mời đơn vị tư vấn thiết kế), Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường thiệt hại. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP Đ/c Phong.

* THỨ TƯ 16/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt (theo lịch Huyện ủy). Mời: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự. Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND thăm và chúc mừng Lễ Sen Đol-ta tại Chùa Khmer ấp 5, xã Vĩnh Trung. Mời: đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, phòng Dân tộc cùng dự. Điểm: Chùa Khmer ấp 5, xã Vĩnh Trung.

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế khám sức khỏe định kỳ. Điểm: Bênh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND thăm và chúc mừng Lễ Sen Đol-ta tại Chùa Khmer ấp 6, xã Vị Thủy. Mời: đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, phòng Dân tộc cùng dự. Điểm: Chùa Khmer ấp 6, xã Vị Thủy.

- 08 giờ 00’: Thường trực UBND huyện Ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện dự họp trao đổi thống nhất nội dung xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, NQ 19-NQ/TW  của UBND cấp huyện. Điểm: Phòng họp số 1 Sở Nội  vụ.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ báo cáo nguyên nhân, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trễ hẹn (Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* THỨ NĂM 17/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe Công an huyện báo cáo, đề xuất về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng Trụ sở Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường. Điểm: phòng họp 2 - UBND huyện. 

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Sở Công thương thống nhất nội dung tổ chức phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" năm 2020. Mời Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và TT, Điện lực Vị Thủy, Công ty Cổ phần cấp thoát nước và CTĐT Hậu Giang - Chi nhánh Vị Thủy, Công ty Cổ phần cấp nước và VSMT nông thôn tỉnh Hậu Giang, UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm: Phòng họp số 2 - UBND huyện. 

 

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Trưởng phó 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm: Hội trường UBND huyện. LĐVP.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

* THỨ SÁU 18/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thắng. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn chỉ đạo theo quyết định của Huyện ủy cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30': Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện dự Hội nghị "Chia sẽ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển hợp tác xã và phát triển du lịch nông nghiệp gắn với hợp tác xã" trên địa bàn huyện Vị Thủy (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung, thư mời, hậu cần). Mời: Các đồng chí Ủy viên BCH Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các Đoàn thể huyện; Trưởng, phó các Trạm trực thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Hội Nông dân, Hội LHPN, Cán bộ phụ trách kinh tế tập thể cấp xã; Trưởng ấp, các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp và nông dânĐiểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh làm việc với Đoàn công tác Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đến khảo sát các điểm du lịch tại Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Văn hóa Thông tin cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV TU 12-9 DEN 18-9-2020.docx_20200911151834.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 566
Đã truy cập: 538062
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.