xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 10/10 đến ngày 18/10/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 15-10-2020

* THỨ BẢY 10/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự lễ thông xe kỹ thuật Đường Tỉnh 927C. Điểm: tại nút giao giữa đường Hùng Vương và đấu tuyến Đường Tỉnh 927C, thành phố Ngã bảy (Đ/c Triều. Xe 95A 002.25).

* CHỦ NHẬT 11/10         

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự cùng Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* THỨ HAI 12/10

- 06 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. UBND viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐNDPhó Chủ tịch TT. UBND dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời: các đồng chí Đoàn đại biểu huyện cùng dự. Điểmtại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND dự bàn giao chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Vị Thanh. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

* THỨ BA 13/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐNDPhó Chủ tịch TT. UBND dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời: các đồng chí Đoàn đại biểu huyện cùng dự. Điểmtại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc với 02 Ban HĐND huyện kiểm tra công tác thi đua năm 2020. Điểm: phòng làm việc PCT. HĐND huyện (cả ngày). CVVP Đ/c Tuyến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

* THỨ TƯ 14/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐNDPhó Chủ tịch TT. UBND tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời: các đồng chí Đoàn đại biểu huyện cùng dự. Điểmtại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND ủy quyền cho phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Luật Doanh nghiệp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường UBND huyện. 

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế khảo sát, kiểm tra hiện trạng, có ý kiến trước khi lập thủ tục xóa bảo hành công trình: Kè kênh Xáng Xà No – giai đoạn 2, tỉnh Hậu Giang. Gói thầu xây lắp số 12, kè bờ đoạn kênh 14.000, huyện Vị Thủy. Mời: lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Vị Thanh cùng dự. Điểm: tập trung tại UBND xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: lãnh đạo các đơn vị: Công an, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

* THỨ NĂM 15/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị. Mời: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.(Hoãn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND ủy quyền cho Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay chân miệng đợt II năm 2020, huyện Vị Thủy (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch kinh tế nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả công tác khảo sát các Hợp tác xã thực hiện các kết luận sau giám sát. Mời: lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, lãnh đạo các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã: Vị Thắng, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây cùng các Hợp tác xã được khảo sát (Nhờ UBND các xã mời Hợp tác xã). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. CVVP Đ/c Tuyến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND họp triển khai Chương trình sửa học đường. Mời: lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh, lãnh đạo: phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số KHHGĐ, UBND xã Vĩnh Trung, đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vĩnh Trung 4 (Trung tâm Dân số KHHGĐ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện.

 - 19 giờ 00’, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự Chương trình nghệ thuật chào mừng sau đại hội Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

* THỨ SÁU 16/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thắng, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn chỉ đạo xã Vị Thắng cùng dự. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm công tác tổ chức (14/10/1930 – 14/10/2020), công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 19/10/2020) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2020). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP.

* THỨ BẢY 17/10

- 07 giờ 30’, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* CHỦ NHẬT 18/10          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV TỪ 10 ĐẾN 18-10.docx_20201009140146.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 537977
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.