xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 07/11 đến ngày 14/11/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy(Điều chỉnh lần 2)

Ngày 11-11-2020

* THỨ BẢY 07/11

 - 8 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch TT.UBND tham dự chuỗi hoạt động giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND dự sinh hoạt Đảng viên nơi cư trú. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* CHỦ NHẬT 08/11          

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện,  các Phó Chủ tịch HĐND, UBND  tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

* THỨ HAI 09/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 thị trấn Nàng Mau. Mời: các đông chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND thị trấn Nàng Mau.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 xã Vị Thắng. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định số 195 QĐ/HU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do tại nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mời: các đồng chí thành viên Đoàn theo Quyết định 4037/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND huyện Vị Thủy cùng dự. Điểm tập trung tại phòng Kinh tế và Hạ tầng, sau đó cùng đi.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Thường trực Huyện ủy. Điểm tại phòng họp 1 – Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời: lãnh đạo Thanh tra huyện, phòng Tư pháp cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh

- 13 giờ 30': Phó Chủ tịch kinh tế UBND làm việc tại cơ quan.

* THỨ BA 10/11

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND tham dự Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016  - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự công bố quyết định cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp đề xuất phương án lập quy hoạch xây dựng nằm dọc 02 bên đường giao thông đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng (chuẩn bị nội dung) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01– Sở Xây dựng.

* THỨ TƯ 11/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Thanh. Mời: các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự. Điểm tại UBND xã Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND, Phó Chủ tịch TT. UBND dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp 3, thị trấn Nàng Mau.

- 14 giờ: Phó Chủ tịch kinh tế họp trao đổi  tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải thể Quỹ bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng cùng dự. Điểm: Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

* THỨ NĂM 12/11

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua công tác mặt trận, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc với Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận Tây, nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ năm 2020, định hướng năm 2021. Mời đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cùng dự. Điểm tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội thảo “Hoàn thiện biểu tượng chỉ đẫn địa lý hệ thống nhận diện thương hiệu, phương tiện truyền thông mang CDDL Cầu Đúc Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

- 13 giờ 30': Đ/c Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Mời: lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Chi nhánh đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND; Văn phòng và cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp 1 - UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND họp triển khai Kế hoạch thi đua HĐND năm 2021. Mời: lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp 2 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Mời: lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và XH, Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự phiên trù bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế ủy quyền cho lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT dự Tập huấn “Tăng cường năng lực quản lý, sử dụng chỉ đẫn địa lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Khóm Cầu Đúc Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

* THỨ SÁU 13/11

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời: các đồng chí Đoàn chỉ đạo xã cùng dự. Điểm tại Nhà ông Võ Văn Kiệt, ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời: các đồng chí Đoàn chỉ đạo xã cùng dự. Điểm tại Nhà văn hóa ấp 8, xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời: các đồng chí Đoàn chỉ đạo xã cùng dự. Điểm tại Nhà ông Nguyễn Văn Bình, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự phiên chính thức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện (Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp Đoàn khám sức khỏe chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời: thành viên Đoàn khám sức khỏe, thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, phòng Y tế, Trung tâm Y tê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phòng khám khu vực xã Vị Thanh, Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn. Điểm tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND  làm việc tại cơ quan.

* THỨ BẢY 14/11

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND đi thực tế.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH LV TỪ NGÀY 7 ĐẾN 14-11-2020 (1).docx_20201106150640.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 493
Đã truy cập: 537989
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.