xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 10-09-2020

* THỨ BẢY 05/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THPT Vị Thủy. Điểm: Trường THPT Vị Thủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. HĐND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Vĩnh Thuận Tây. Điểm: Trường THCS Vĩnh Thuận Tây.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường THCS Vị Thắng. Điểm: Trường THCS Vị Thắng.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch HĐND Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Vĩnh Tường 2. Điểm: Trường Tiểu học Vĩnh Tường 2.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 2. Điểm: Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 2.

* CHỦ NHẬT 06/9            

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự trao học bổng Vũ Đình Liệu (Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP Đ/c Bal

* THỨ HAI 07/9

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần (theo lịch Huyện ủy). Điểm: Trụ sở Huyện ủy.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND hội ý Thường trực Huyện ủy, chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội huyện (Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: phòng họp 1 – Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm: Ban CHQS huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp thống nhất các công việc tiếp theo sau khi công nhận Trường chuẩn quốc gia Trường Mẫu giáo Vị Bình. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vị Bình. Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự sinh hoạt Chi bộ ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường. Điểm: Nhà văn hóa ấp.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe Sở TNMT báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất bổ sung năm 2020. Mời Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế đối thoại và giải quyết khiếu nại địa bàn huyện Vị Thủy. Mời: lãnh đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (Giao Thanh tra huyện mời ông Trần Văn Nhâm). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

* THỨ BA 08/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Mời: lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo Chi cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước Vị Thủy, Chi cục thuế Khu vực I, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Đài Truyên thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (thay Giấy mời). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện (Tài liệu Hội nghị đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). LĐVP.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự khảo sát Dự án Hồ nước ngọt tỉnh Hậu Giang cùng Đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm: xã Vĩnh Tường. Đ/c Triều – Xe 95A-002.25.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung (Dự án Hồ nước ngọt) .Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đ/c Triều – Xe 95A-002.25.

* THỨ TƯ 09/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự ra mắt mô hình Liên thế hệ tại ấp 7, xã Vị Thắng.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị trưng bày sản phẩm huyện Vị Thủy tại Đại hội Đảng bộ tỉnh. (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND khảo sát các mô hình sản xuất tại xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND đi công tác xã Vĩnh Tường.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế thăm mô hình chăn nuôi Vịt siêu thịt theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với liên kết tiêu thụ (Trạm Chăn nuôi – Thú y phối hợp với Trạm Khuyến nông mời thành phần cùng đi). Điểm: xã Vĩnh Thuận Tây, xã Vị Thủy, xã Vị Đông.

* THỨ NĂM 10/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020 (thành phần tham dự theo lịch Huyện ủy). Điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. LĐVP.

* THỨ SÁU 11/9

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự diễn đàn Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân (Công an huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường lớn huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND và Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh gắn với họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Mời: Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mời đại diện UBND, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi cấp xã và cá nhân tiêu biểu).  Điểm tại Hội trường Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Hợp tác xã Vĩnh tường và Tân Long. Mời: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng,Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: xã VĩnhTường (xe 95A.002.25Đ/c Triều)

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 4 Thường trực và họp báo. Mời: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH - TTTT huyện. Điểm: Phòng họp số 1 Huyện ủy. LĐVP.

- 16 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020. Điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 

* THỨ BẢY 12/9

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch UBND huyện họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Mời: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm: Phòng họp 1 UBND huyện.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV TU NGÀY 5-9 DEN 11-9.docx_20200904141454.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 550
Đã truy cập: 538046
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.