xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 03/10 đến ngày 11/10/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (Điều chỉnh lần 6)

Ngày 07-10-2020

* THỨ BẢY 3/10

- 7 giờ 30’: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chạy chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống dịch COVID-19. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn (Phòng Y tế chuẩn bị tài liệu, hậu cần). Điểm tại phòng họp 1 UBND huyện. 

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

* CHỦ NHẬT 04/10          

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* THỨ HAI 05/10

- 07 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần (theo lịch Huyện ủy). Điểm: Trụ sở Huyện ủy.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: Trụ sở UBND huyện.

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch TT. UBND họp Đoàn đai biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo lịch Huyện ủy). Điểm: Hội trường nhỏ - Huyện ủy. LĐVP Đ/c Bal.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường thiệt hại. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện cùng dự. Điểm: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. LĐVP Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy (theo lịch Huyện ủy). Điểm: phòng họp 1 – Huyện ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự cùng Ban Kinh tế - Xã hội làm việc với UBND xã Vị Thắng về việc thực hiện các kết luận sau giám sát  đối với các Hợp tác xã trên địa bàn. Mời: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, thường trực UBND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã, đại diện Hội đồng quản trị các HTX, cán bộ phụ trách của xã. Điểm: UBND xã Vị Thắng.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND họp chi bộ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường. Điểm: Nhà Văn hóa ấp Vĩnh Quới.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ, nội dung dự kiến các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

* THỨ BA 06/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. UBND khảo sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA ĐTXD huyện, đơn vị thi công. Điểm: Tập trung tại UBND huyện (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND hop lệ Thường trực HĐND huyện tháng 10/2020. Mời: Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. CVVP Đ/c Tuyến.

* THỨ TƯ 07/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hành lang lộ giới tuyến Quốc lộ 61; Quốc lộ 61C. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã: Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình, Vị Trung, Vị Thắng và thị trấn Nàng Mau. Điểm: Tập trung tại UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND dự họp mặt 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt nam (14/10/1930-14/10/2020). Điểm: Hội trường khối đoàn thể huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự Hội nghị Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay chân miệng đợt II năm 2020. Mời: lãnh đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Vị Thủy (trường hợp ông Nguyễn Quốc Đạt). Mời: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện cùng dự.  Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. LĐVP Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây. Mời: lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết KNTC huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung; UBND xã Vị Thủy mời bà Đào Lệ Thủy; UBND xã Vĩnh Thuận Tây mời ông Nguyễn Thành Lập, bà Nguyễn Thị Lạc, ông Nguyễn Thành Gia đối thoại). Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal, Đ/c Phong.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND kiểm tra công tác tuyên truyền Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn huyện.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Ban quản lý dự án Vnsat khảo sát các dự án trên địa bàn huyện. Mời Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã xã Vị Thủy. Điểm: tập trung tại UBND huyện.

* THỨ NĂM 08/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2020. Điểm: tại thị trấn Nàng Mau.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND,  Phó Chủ tịch TT. HĐND dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điêm: Hội trường UBND huyện. CVVP Đ/c Ngân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019-2020, sơ kết hoạt động công đoàn quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Điểm: Hội trường Khối đoàn thể huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Điểm: Trung tâm Sở Chỉ huy/Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Hội trường Công an huyện.

- 15 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND họp chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Mời: tất cả Đảng viên chi bộ Văn phòng. Điểm: phòng họp 1 – UBND huyện.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam bàn việc tổ chức Chương trình Hội thảo Syngenta về làng. Mời Lãnh đạo các đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao, Chi nhánh Công ty CP cấp thoát nước – Vệ sinh đô thị Vị Thủy, UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm: Phòng họp 2 – UBND huyện.

* THỨ SÁU 09/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết hoạt động quý III/2020, triển khai nhiệm vụ quý IV/2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Mời Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH  huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT. UBND dự bàn giao sản phẩm dự án 513 giữa Sở Nội vụ và UBND huyện. Mời: Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách lĩnh vực địa chính các xã, thị trấn (phòng Nội vụ chuẩn bị thủ tục bàn giao cho các xã, thị trấn). Điểm: Hội trường UBND huyện. LĐVP Đ/c Bal.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Điểm Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch HĐND hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.LĐVP.

* THỨ BẢY 10/10

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế dự lễ thông xe kỹ thuật Đường Tỉnh 927C. Điểm: tại nút giao giữa đường Hùng Vương và đấu tuyến Đường Tỉnh 927C, thành phố Ngã bảy (Đ/c Triều. Xe 95A 002.25).

* CHỦ NHẬT 11/10          

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự cùng Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. HĐND tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV TỪ 03 ĐẾN 11-10.docx_20201002142019.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 467
Đã truy cập: 537963
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.