xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

LỊCH LÀM VIỆC Từ ngày 08/8 đến ngày 15/8/2020 của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 5)

Ngày 13-08-2020

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 08/8 đến ngày 15/8/2020

của Thường trực HĐND, UBND huyện Vị Thủy (điều chỉnh lần 5)

 

* THỨ BẢY 08/8

- 07 giờ 30 : Phó Chủ tịch TT.UBND đi kiểm tra thi tốt nghiệp PTTH tại các điểm trường trên địa bàn huyện.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT.UBND cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác làm thủ tục, phổ biến quy chế thi và kiểm tra sức khỏe thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn huyện. Mời: Trưởng Phòng GD&ĐT cùng dự. Điểm: tại các điểm Trường.

* CHỦ NHẬT 09/8

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch TT.UBND  cùng Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy. Mời: Trưởng Phòng GD&ĐT cùng dự. Điểm: Trường THPT Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND đi kiểm tra thi tốt nghiệp PTTH tại các điểm trường trên địa bàn huyện.

* THỨ HAI 10/8

- 08 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban QLDA – ĐTXD huyện. Điểm: các xã, thị trấn. LĐVP đ/c Bal.

- 08 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm: UBND thị trấn Nàng Mau.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT.UBND đi kiểm tra thi tốt nghiệp PTTH tại các điểm trường trên địa bàn huyện.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra hành lang lộ giới và khảo sát nâng cấp một số tuyến đường khu Tái định A – B và C – D, thị trấn Nàng Mau. Mời: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban QLDA – ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau. Điểm: tập trung tại UBND huyện. LĐVP đ/c Bal.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT, HĐND, Phó Chủ tịch TT.UBND tiếp Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’:  Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vĩnh Thuận Tây. Điểm: UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

* THỨ BA 11/8

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vĩnh Tường. Điểm: UBND xã Vĩnh Tường.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc tại cơ quan.

- 12 giờ 00’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vĩnh Trung. Điểm: UBND xã Vĩnh Trung.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp đóng góp dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đối khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Mời: lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng dự. Điểm: tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. Mời: Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 và Quyết định 2998/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện. Điểm: ấp 1, xã Vị Thanh. (Lưu ý: Thành viên Ban cưỡng chế và các đồng chí mời tham gia cưỡng chế đúng 11 giờ 00’ tập trung tại Nhà ăn UBND huyện dùng cơm trưa. Sau đó, cùng di chuyển xuống UBND xã Vị Thanh). Điểm: ấp 1, xã Vị Thanh.

* THỨ TƯ 12/8

- 07 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi công tác đột xuất trên địa bàn huyện (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vị Đông. Điểm: xã Vị Đông.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với Hiệu trưởng các Trường chuẩn bị năm học 2020 – 2021. Mời: Hiệu trưởng các Trường, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, thường trực UBND các xã, thị trấn (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Phòng họp 1 -  UBND huyện. LĐVP đ/c Mến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế cùng Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên kiểm tra tiến độ dự án Hồ nước ngọt. Điểm: xã Vĩnh Tường. LĐVP đ/c Bal.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch kinh tế nghe báo cáo kết quả kiểm tra đơn yêu cầu của bà Phan Thị Hạnh. Mời: lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thắng (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung) . Điểm: phòng họp 2 – UBND huyện. LĐVP đ/c Phong. (Hoãn)

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, mời thành phần có liên quan và bà Trương Thị Ngọc Bích). Điểm: phòng họp số 2 – UBND huyện. LĐVP đ/c Bal, đ.c Phong. (Hoãn)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vị Trung. Điểm: xã Vị Trung.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND, Phó Chủ tịch TT. HĐND làm việc với đơn vị tư vấn viết đề án du lịch của huyện. Mời Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và TT, Trung tâm VHTT-TT, VP.HĐND và UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Đài Truyền Thanh, UBND các xã, thị trấn. Điểm: Phòng họp 1- UBND huyện. LĐVP đ/c Mến.

* THỨ NĂM 13/8

 - 8 giờ 00', Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các công trình xây dựng cơ bản. Mời Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính-Kế hoạch, Phó Phòng TC-KH (đ/c Kiệt), NN&PTNT, Kho bạc Nhà nước, Ban QLDA cùng dự (thay thư mời). Điểm: phòng họp 1 huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vị Bình. Điểm: UBND xã Vị Bình.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND làm việc với Hiệu trưởng các Trường chuẩn bị năm học 2020 – 2021. Mời: Hiệu trưởng các Trường, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, thường trực UBND các xã, thị trấn (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm: Phòng họp 1 -  UBND huyện. LĐVP đ/c Mến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế họp bổ sung chỉ tiêu đất ở đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Công văn số 1005/TTg-NN ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mời: Phòng TN&MT, Phòng KT-HT cùng dự. Điểm: phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30', Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với UBND xã Vị Thanh. Điểm: UBND xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch TT. UBND họp báo cùng ngành Văn hóa và Thông tin. Điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế làm việc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh. Mời: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch cùng dự. Điểm: Sở Kế hoạch - Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch kinh tế ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường họp dân bàn Kế hoạch nạo vét kênh Hai Biện (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung). Mời: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây (UBND xã Vĩnh Thuận Tây mời thành phần cấp xã và các hộ dân có liên quan). Điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Thuận Tây. Đ/c Triều xe 95A-002.25.

* THỨ SÁU 14/8

- 08 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Các Phó Chủ tịch UBND họp tập thể thành viên UBND huyện. Mời Các đồng chí thành viên UBND huyện. Điểm: Phòng họp 1 - UBND huyện. LĐVP.

- 10 giờ 00: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện họp cơ quan Văn Phòng HĐND&UBND huyện. Mời tất cả CB, CC, nhân viên cơ quan Văn phòng dự. Điểm: Phòng họp 1 UBND huyện.

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch HĐND dự giám sát theo lịch giám sát của Ban KTXH tại kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 15/7/2020 của Đoàn Giám sát. HĐND huyện làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch. Điểm: phòng họp 2 - UBND huyện.

- 13 giờ 30: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND hội ý 4 Thường trực và họp báo. Mời: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND, Công an, Quân sự, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH - TTTT huyện. Điểm: Hội trường nhỏ Huyện ủy.

- 15 giờ 30', Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch kinh tế làm việc với Cty Đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa. Mời Trưởng phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Đông. Điểm: phòng họp 1 huyện ủy.

* THỨ BẢY 15/8

- 07 giờ 30’: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày).   

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LICH LAM VIEC TU NGÀY 08 DEN 15-8-2020.docx_20200807152806.docx

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 601
Đã truy cập: 538097
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.