xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 31/10-08/11/2020(điều chỉnh lần 7)

Ngày 06-11-2020

Thứ bảy, ngày 31/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Chủ nhật, ngày 01/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Thứ hai, ngày 02/11/2020

- 7 giờ: Thường trực Huyện ủy dự Nghi Lễ chào cờ đầu tháng tại Trụ sở Huyện ủy. Mời: các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đến dự (giao Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ). Điểm: tại Trụ sở Huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với các đồng chí Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức - Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy về công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy,

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 03/11/2020

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Tọa đàm Nghị Quyết Đại hội vào cuộc sống. Điểm: tại Nhà hát Trung tâm kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2020. Điểm: tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2020. Điểm: tại UBND xã Vị Thắng.

Thứ tư, ngày 04/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vĩnh Tường. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ hai) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vĩnh Tường.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Bình. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ nhất) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Bình.

- 15 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vĩnh Trung. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ hai) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vĩnh Trung.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Thanh. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ nhất) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Thanh.

Thứ năm, ngày 05/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vĩnh Thuận Tây. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ hai) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Đông. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thư nhất) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Đông.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Mời: lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND; Văn phòng và cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.(Hoãn)

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Thủy. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ hai) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Thủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 Đảng ủy xã Vị Trung. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra (Đoàn thứ nhất) theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại xã UBND xã Vị Trung.

Thứ sáu, ngày 06/11/2020

- Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Mời: các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời) Điểm: tại Hội trường UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy, ngày 07/11/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 20 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai mạc Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm: tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

Chủ nhật, ngày 08/11/2020

- Thường trực Huyện ủy tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020. Điểm: tại Quảng trường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 539
Đã truy cập: 538035
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.