xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 29/8-05/9/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 04-09-2020

Thứ bảy, ngày 29/8/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát, nâng cấp sửa chữa Trụ sở Trung tâm Chính trị huyện. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA&ĐTXD, đơn vị thi công công trình. Điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện.

Chủ nhật, ngày 30/8/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khánh thành cầu Ba Thướt kênh 9.500. Mời: Đại Truyền thanh huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại ấp 9B, xã Vị Bình (LĐVP: Đ/c Nhanh).

Thứ hai, ngày 31/8/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vị Trung (LĐVP: Đ/c Minh).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị chuyên đề công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Mời: Trưởng Phòng Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng Đoàn khám sức khỏe cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường Ban CHQS huyện. LĐVP: Đ/c Loan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 01/9/2020

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 02/9/2020

- Nghỉ lễ

- Đ/c Lê Hoàng Nhanh trực lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng: Đ/c Nguyễn Xuân Phương, Đ/c Trương Thanh Thiên.

Thứ năm, ngày 03/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD cùng đi (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện tháng 9/2020 (giao Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Điểm: tại phòng họp Thường trực HĐND huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 04/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm: tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kỳ họp (đột xuất) HĐND xã Vị Thủy. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn chỉ đạo xã cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vị Thủy (LĐVP: Đ/c Loan).

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ bảy, ngày 05/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường THPT Vị Thủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường THCS Ngô Quốc Trị.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Điểm: tại Trường Tiểu học Vị Trung

Chủ nhật, ngày 06/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự trao Học bổng Vũ Đình Liệu. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 537971
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.