xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 26/9-04/10/2020(điều chỉnh lần 7)

Ngày 01-10-2020

 

 

Thứ bảy, ngày 26/9/2020

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội thi đua yêu nước (giao Phòng Nội vụ huyện mời thành phần có liên quan và cùng dự). Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chủ nhật, ngày 27/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát các công trình xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Thuận Tây (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD, Đơn vị tư vấn thiết kế, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.

Thứ hai, ngày 28/9/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2020; tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết Quy chế phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tham gia chỉ đạo và dự sinh hoạt hàng tháng cùng với chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy (cả ngày).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đại diện các Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 29/9/2020

- 9 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Lễ khánh thành công trình Cầu Nàng Mau 2. Điểm: tại Cầu Nàng Mau 2, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 30/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp và làm việc với đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cả ngày).

-  Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 18 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự Tết Trung thu năm 2020 cho các em thiếu niên, nhi đồng. Điểm: tại Nhà văn hóa xã Vị Thanh.

Thứ năm, ngày 01/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời: Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; các đoàn thể huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện (Tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Hậu Giang).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

-  Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự họp triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường. Mời: Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông - thể thao, Công ty công trình đô thị chi nhánh huyện Vị Thủy, Điện lực Vị Thủy, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn. Điểm: phòng họp số 1 - UBND huyện. 

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Hội đồng thi đua -  Khen thưởng Huyện ủy (giao Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Thành viên Hội đồng - Thi đua khen thưởng Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 18 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Chương trình lễ hội "Tết Trung thu cho em" cho các cháu thiếu nhi năm 2020. Điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu, ngày 02/10/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ công bố các hệ thống thông tin, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang. Mời: Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Hiệu trưởng các Trường THPT, THCS trên địa bàn huyện (thay thư mời). Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ bảy, ngày 03/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chạy chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

Chủ nhật, ngày 04/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 25.9.DOC.doc_20200925140710.doc

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 537990
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.