xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 24/10-01/11/2020(điều chỉnh lần 1)

Ngày 27-10-2020

Thứ bảy, ngày 24/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở UBND huyện (giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp Công an huyện chuẩn bị, mời thành phần). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tham gia về nguồn “Thắp hương tưởng niệm chị Phan Thị Ràng (Chị Sứ). Điểm: tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chủ nhật, ngày 25/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Thứ hai, ngày 26/10/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần và Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung (giao Ủy ban MTTQVN huyện chuẩn bị nội dung). Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban ngành, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể, các Hội quần chúng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh đóng trên đại bàn huyện cùng dự. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão trên địa bàn huyện. Điểm: các xã, thị trấn (cả ngày).

-  Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 27/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa bão tại xã Vị Trung; Vĩnh Trung. Mời: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Kinh tế - Hạ tầng huyện cùng đi (thay thư mời). Điểm: tại xã Vị Trung; Vĩnh Trung.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự thảo luận dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Mời: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực I cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp Sở Tài chính.

Thứ tư, ngày 28/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình tại thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và kiểm tra tình hình thiệt hại lúa bị ảnh hưởng bởi mưa giông tại huyện Vị Thủy (giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh chuẩn bị nội dung và chuẩn bị điểm khảo sát thiệt hại lúa). Mời: Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 29/10/2020

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Luyện tập Chỉ huy Tham mưu năm 2020. Điểm: tại Ban CHQS huyện.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Điểm: tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện tháng 11/2020. Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng HĐND huyện.

Thứ sáu, ngày 30/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời: lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, các đồng chí Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Kho Bạc Nhà nước, Chi Cục Thống kê, Thanh tra, Ban QLDA&ĐTXD, Chi Cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 UBND huyện (Tài liệu Hội nghị đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 31/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Chủ nhật, ngày 01/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 23.10.DOC.signed.pdf_20201023142550.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 3
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 537966
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.