xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 21-26/9/2020 (điều chỉnh lần 6)

Ngày 25-09-2020

Thứ hai, ngày 21/9/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy họp Ban Thường vụ Huyện ủy (giao Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 22/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Lễ khởi công Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Điểm: tại khu vực 2, phường 1 thành phố Vị Thanh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vị Trung nghe báo cáo công tác thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Mời: các đồng chí Thành viên Đoàn chỉ đạo xã Vị Trung cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường UBND xã Vị Trung.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Cầu Nàng Mau 2. Mời: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT - TT, Chánh văn phòng HĐND - UBND cùng đi (thay thư mời). Điểm: tập trung tại Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 23/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm: tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy. 

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ” huyện Vị Thủy năm 2020. Điểm: Hội trường ủy ban MTTQVN huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Đoàn công tác liên ngành, xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Vị Thủy; Vĩnh Thuận Tây (giao Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo Ban QLDA&ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các đồng chí Thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo huyện, Chủ tịch UBND xã Vị Thủy; xã Vĩnh Thuận Tây cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 24/9/2020

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm: tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - kiểm tra, giám sát năm 2020. Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở”. Điểm: tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 138 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 (giao Công an huyện chuẩn bị nội dung). Mời: các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 25/9/2020

- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, Trưởng ban, Phó trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, giám đốc Trung tâm Y tế huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

Thứ bảy, ngày 26/9/2020

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội thi đua yêu nước. Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chủ nhật, ngày 27/9/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khảo sát các công trình xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Thuận Tây (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung). Mời: đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan : Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA&ĐTXD, đơn vị tư vấn thiết kế, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây (thay thư mời). Điểm: tập trung tại UBND xã Vĩnh Thuận Tây.


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 506
Đã truy cập: 538002
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.