xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17-25/10/2020(điều chỉnh lần 4)

Ngày 22-10-2020

Thứ bảy, ngày 17/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Chủ nhật, ngày 18/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

Thứ hai, ngày 19/10/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 8 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nghe Công an huyện báo cáo kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở UBND huyện nhân Tháng an toàn PCCC (tháng 10/2020). Mời: lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát về trật tự xã hội Công an huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện cùng dự (giao Công an huyện phối hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện (thay thư mời).

- 14 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc với các ngành về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; công tác thu ngân sách năm 2020 (giao Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục thuế Khu vực I chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Đ/c Kiệt Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA&ĐTXD, Chi cục thuế Khu vực I, Kho Bạc cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020). Mời: cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy cùng dự. Điểm: tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 20/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt truyền thống và Tuyên dương Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời: Trưởng, phó 02 Ban HĐND huyện, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND và đại diện 02 Ban HĐND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 21/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2020. Điểm: tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự khai mạc Giải bóng đá nam chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống thống công tác tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2020); công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 14/10/2020). Điểm: tại Công an tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời: Trưởng, phó 02 Ban HĐND huyện, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND và đại diện 02 Ban HĐND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện họp Thành viên UBND huyện. Mời: các đồng chí Thành viên UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng UBND huyện.

Thứ năm, ngày 22/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ khánh thành cầu kênh 6 thước 9.500 tại ấp 9A1 xã Vị Bình. Điểm: tại ấp 9A1 xã Vị Bình.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự thảo luận dự toán thu, chi, ngân sách nhà nước năm 2021. Mời: lãnh đạo các cơ quan và bộ phận chuyên môn: Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế Khu vực I cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp Sở Tài chính (hoãn).

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 23/10/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.

- 8 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh về quy hoạch đất trụ sở Công an xã, thị trấn. Mời: Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường cùng dự. Điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/ 2020 (có thư mời riêng). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 16 giờ, Thường trực Huyện ủy dự công bố Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND -UBND huyện, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

Thứ bảy, ngày 24/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự chỉ đạo phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trụ sở UBND huyện (giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp Công an huyện chuẩn bị, mời thành phần). Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tham gia về nguồn “Thắp hương tưởng niệm chị Phan Thị Ràng (Chị Sứ). Điểm: tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chủ nhật, ngày 25/10/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).


Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 538030
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.