xem-chi-tiet-tin - UBND huyện Vị Thủy

 

Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 14-22/11/2020 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 18-11-2020

Thứ bảy, ngày 14/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 - 9 giờ, Thường trực Huyện ủy tiếp Đoàn huyện Đắk Song đến học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của HĐND tại Hậu Giang (giao Văn phòng HĐND - UBND phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND và 02 Ban Pháp chế HĐND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

Chủ nhật, ngày 15/11/2020

- Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre.

Thứ hai, ngày 16/11/2020

- 7 giờ: Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Nghi Lễ chào cờ đầu tuần. Điểm: tại Trụ sở UBND huyện.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy dự lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Điểm: tại Hội trường UBND huyện.

Thứ ba, ngày 17/11/2020

- 6 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khám sức khỏe. Điểm: tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Thường trực Huyện ủy tiếp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện Vị Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020. Mời: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Ban QLDA&ĐTXD, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT - TT, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hành Chính sách, Y tế, Trung tâm Y tế, Tư pháp, Chi cục thuế Chi nhánh Khu vực I, Chi Cục thống kê, Chi Cục thi hành án dân sự, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Chi nhánh Vị Thủy, Công trình Đô thị Chi nhánh Vị Thủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Bưu Điện, Viện Kiểm sát, Tòa án, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đi công tác Hà Nội (đến ngày 21/11/2020).

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 18/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQVN tỉnh (giao Ủy ban MTTQVN chuẩn bị nội dung, mời thành phần). Điểm: tại Hội trường Ủy ban MTTQVN huyện.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện họp 02 Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 Đảng ủy các xã, thị trấn. Mời: các đồng chí Thành viên 02 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 195-QĐ/HU ngày 09/10/2020 cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại Hội trường nhỏ Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 19/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Điểm: tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 20/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Điểm: tại Trường THPT Vị Thủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Điểm: tại Trường THPT Lê Hồng Phong.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, hội ý 04 Thường trực và họp báo. Mời: Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa  - TT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Lao động TB&XH, Ban QLDA&ĐTXD, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Đài truyền thanh, Bí thư thị trấn Nàng Mau, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay thư mời). Điểm: tại phòng họp số 1 Văn phòng Huyện ủy.(Hoãn)

Chủ nhật, ngày 22/11/2020

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự tập huấn Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện. Điểm: Hội trường Khách sạn Bông Sen (cả ngày).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN 13.11.doc.signed.pdf_20201113082926.pdf

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào thứ Tư hàng tuần, trong năm 2020, cụ thể như sau:

- Tháng 01/2020: ngày 08-15 và ngày 22.

- Tháng 02/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 3/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 4/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 5/2020: ngày 06-13-20 và ngày 27.

- Tháng 6/2020: ngày 03-10-17 và ngày 24.

- Tháng 7/2020: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.

- Tháng 8/2020: ngày 05-12-19 và ngày 26.

- Tháng 9/2020: ngày 09-16-23 và ngày 30.

- Tháng 10/2020: ngày 07-14-21 và ngày 28.

- Tháng 11/2020: ngày 04-11-18 và ngày 25.

- Tháng 12/2020: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

* Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân huyện hoặc phòng họp 1 - UBND huyện Vị Thủy. Số 01, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 538001
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.