Chi tiết

 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị trấn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 29-07-2020 - Lượt xem: 32

Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị trấn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chiều ngày 24/7/2020, Thường trực HĐND thị trấn do bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó chủ tịch HĐND thị trấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Rạch Gòi. Tham dự buổi làm việc về có ông Nguyễn Văn Đông, phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn, hai Ban HĐND thị trấn, trưởng các ngành, mặt trận, đoàn thể có liên quan cùng tham dự.

Thực hiện Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 840 của UBND tỉnh Hậu Giang về triển khai thực hiện quy định về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công chức phụ trách thương binh xã hội đã tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn. Trong đó tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ hơn 913 triệu đồng bao gồm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 34 người hỗ trợ với kinh phí thực hiện cấp là 51 triệu đồng. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 363 người với kinh phí thực hiện cấp là 544,5 triệu đồng. Đối tượng bán vé số lưu động là 44 người với kinh phí thực hiện cấp là 39,6 triệu đồng. Đối tượng hộ nghèo đã thực hiện cấp phát 69 nhân khẩu với kinh phí 51,75 triệu đồng, hộ cận nghèo là 162 nhân khẩu với kinh phí thực hiện cấp 121,5 triệu đồng. Đối tượng lao động tự do đã thẩm định đủ điều kiện được cấp phát là 141 đối tượng với kinh phí thực hiện là 141 triệu đồng. Nhìn chung qua giám sát Thường trực HĐND thị trấn nhận thấy các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công tác thanh quyết toán kinh phí đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, vì vậy trong thời gian triển khai không có người dân thắc mắc, đơn thư, khiếu nại về triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng.

Kết luận buổi giám sát bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó chủ tịch HĐND thị trấn khẳng định đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, số tiền hỗ trợ đến tay mỗi cá nhân không phải quá lớn, nhưng là món quà vô cùng ý nghĩa, góp phần thực hiện an sinh xã hội, trong quá trình triển khai đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, tham gia giám sát của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhờ đó công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thị trấn đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định./.  

Bích Tuyền


Đang online: 10
Hôm nay: 11735
Đã truy cập: 65280