Chi tiết

 

Tài liệu hội nghị tổng kết chương trình mtqg giảm nghèo bền vững và đề án giải quyết việc làm - giảm nghèo bền vững tỉnh hậu giang giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 30-06-2020 - Lượt xem: 266

Danh sách tài liệu:

1. BC tong ket linh vuc GN giai doan 2011-2020.docx

2. BC tong ket thuc hien De an 02.docx

3. Chuong trinh Hoi nghi truc tuyen tong ket GN.docx

4. Du thao QD chuan ngheo 2021-2025.doc

5. Phu luc 1 kem theo BC DA 02.xls

6. Phu luc 1. Chieu chi so do luong.docx

7. Phu luc 2 kem theo BC DA 02.xlsx

8. Phụ lục 2. BC ket qua thuc hien QD59.docx

9. Phu luc 3 kem theo BC DA 02.xlsx

10. Phụ lục 3. Chuẩn nghèo VN qua các giai đoạn.doc

11. Trang bia.doc

12. TTr TTCP chuan ngheo 2021-2025.docx


Đang online: 3
Hôm nay: 840
Đã truy cập: 2055691