Chi tiết

 

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỊ THỦY TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2020 - Lượt xem: 29

Chiều ngày 28/7/2020, Đoàn kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Quốc Ca – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Thường trực HĐND huyện Vị Thủy về hoạt động của HĐND huyện Vị Thủy 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tóm tắt việc thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND của HĐND tỉnh về hoạt động thi đua. Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thường trực HĐND 10/10 xã, thị trấn.

image3

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang với Thường trực HĐND huyện Vị Thủy

Về tổ chức, HĐND huyện Vị Thủy cơ bản đảm bảo bộ máy hoạt động theo quy định gồm 01 Chủ tịch (kiêm nhiệm), 02 Phó Chủ tịch (chuyên trách), 02 Trưởng ban (chuyên trách) và 01 Phó Trưởng ban chuyên trách. Số lượng đại biểu HĐND huyện hiện tại là 31/32 đại biểu (giảm năm 2018). Hiện nay, HĐND huyện Vị Thủy khuyết một chức danh là Phó Ban Pháp chế HĐND huyện. Công tác tiếp xúc cử tri, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp với đại biểu HĐND không được tổ chức. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức xin ý kiến nhân dân dưới hình thức thông qua phiếu xin ý kiến với đợt 1 là 50 phiếu/đơn vị, đợt 2 là 20 phiếu/đơn vị, tổng cộng là 700 phiếu. Bên cạnh đó, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 02 cuộc, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri 11 cuộc và đại biểu cấp xã tiếp xúc 20 cuộc sau kỳ họp giữa năm 2020.

Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy đã tổ chức họp rà soát kết quả thực hiện kết luận, báo cáo sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay. Theo đó,  HĐND, Thường trực và các Ban HĐND huyện Vị Thủy đã tổ chức 20 cuộc giám sát chuyên đề; (Trong đó, HĐND: 01 cuộc, Thường trực HĐND: 05 cuộc, Ban Pháp chế: 08 cuộc, Ban Kinh tế - Xã hội: 06 cuộc). Sau giám sát, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã có nhiều kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan để giải quyết với tổng cộng 412 vấn đề. Đến thời điểm rà soát đã được thực hiện  374  kiến nghị, thực hiện nhưng chưa đầy đủ 07 kiến nghị; đang được thực hiện 16 kiến nghị, chưa được thực hiện 15 kiến nghị. Báo cáo này đã được gửi cho 31/31 đại biểu tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện và được đại biểu thống nhất cao đối với kết quả rà soát của Thường trực HĐND huyện.

Nhìn chung, Thường trực HĐND huyện Vị Thủy đã tổ chức đầy đủ các phiên họp hàng tháng đúng luật định. Tổ chức họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn hàng quý. Phối hợp tốt với UBND và UBMTTQVN các cấp trong các hoạt động; luôn đổi mới hình thức và nội dung tiếp xúc cử tri; việc theo dõi các cơ quan hữu quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND luôn được đảm bảo, thường xuyên, đúng luật. Thường trực HĐND và Hai Ban HĐND huyện thực hiện giám sát trên nhiều lĩnh vực thiết thực. Lãnh đạo hai Ban HĐND huyện có sự phối hợp chặt chẽ lẫn nhau và với Tổ đại biểu HĐND huyện; với Thường trực và các Ban HĐND xã, thị trấn trong hoạt động giám sát, khảo sát tránh sự trùng lặp, chồng chéo gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở; Đối với các tiêu chí thi đua, đơn vị huyện Vị Thủy thực hiện cơ bản tốt các nội dung Kế hoạch số 14/KH-HĐND của HĐND tỉnh về công tác thi đua.

Bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn nhất định như: Công tác phối hợp tổng hợp ý kiến trong tiếp xúc cử tri từng lúc chưa nhịp nhàng. Kết quả tổng hợp ý kiến cử tri chưa đầy đủ, các ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm so với thời gian quy định. Công tác chuẩn bị kỳ họp: Tuy có xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp nhưng việc gửi các báo cáo, tờ trình về các Ban HĐND huyện thẩm tra chưa đúng kế hoạch đã đề ra, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra và gửi tài liệu cho đại biểu HĐND nghiên cứu trước. Công tác giám sát: Các quy định về thủ tục, trình tự giám sát theo luật định khi thực hiện một cuộc giám sát chuyên đề thường chiếm nhiều thời gian, từ đó làm hạn chế đến số lượng giám sát chuyên đề; Trong thực hiện giám sát, đại biểu hoạt động kiêm nhiệm tuy có quan tâm nhưng vẫn chưa dành thời gian nhiều cho hoạt động giám sát, tham gia đoàn nhưng chưa đầy đủ; Sau giám sát mặt dù có theo dõi, đôn đốc việc khắc phục nhưng các đơn vị thực hiện còn chậm, phải nhắc nhở nhiều lần. Đối với các xã, thị trấn: Còn để xảy ra sai sót trong quá trình soạn thảo và ban hành Nghị quyết.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Ca – Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà HĐND huyện đạt được và lưu ý thường trực HĐND huyện phải tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đó. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ; duy trì họp thường  trực hàng tháng; nhanh chóng hoàn thành chương trình giám sát đã đề ra, phối hợp Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban cấp tỉnh do HĐND huyện Vị Thủy đăng cai trong quý III năm 2020./.

Kim Tuyến


Đang online: 7
Hôm nay: 11644
Đã truy cập: 65189