Chi tiết

 

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 03-08-2020 - Lượt xem: 60

Ngày 31/7/2020, huyện Vị Thủy tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

Dự có đồng chí Lê Công Khanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành huyện, nguyên lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ, Thường trực Đảng ủy, cán bộ Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn cùng dự.

20200731_153956

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm

Qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác tuyên giáo của huyện nói riêng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa phong trào học tập và làm theo Bác phát triển rộng khắp và đi vào đời sống. Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình, tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị. Bộ máy tổ chức và mạng lưới tuyên giáo hoàn chỉnh từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ tuyên giáo cơ sở ngày càng nâng cao về chất lượng và hiệu quả công việc.