Chi tiết

 

CHÂU THÀNH A TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 27-07-2020 - Lượt xem: 288

Ngày 22 và 23/7, Đảng bộ huyện Châu Thành A long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Sự; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Đinh Văn Chung, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Ca, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Thái Thu Sương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Tổ chuyên viên giúp việc Tỉnh ủy;  lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 298 đại biểu chính thức đại diện cho 3.941 đảng viên của 58 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

24.7.20.b.png

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đã  tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện đã khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có nhiều đổi mới, sáng tạo, từ đó đạt được những kết quả quan trọng với 13/18 chỉ tiêu vượt, 5/18 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết đề ra.

Cơ cấu giá trị một số ngành chủ yếu đến năm 2020. Cụ thể Khu vực nông- lâm- thủy sản chiếm 11,53%, khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 74,98%, đạt 103,46% so với nghị quyết, Khu vực dịch vụ chiếm 13,49%, đạt 100,07%.  Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.017 tỷ đồng đạt 131,3%,  trong đó, thu nội địa 413,3 tỷ đồng.; GRDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 1,5%/năm (từ 10,57% năm 2015, giảm xuống còn 1,94% năm 2019).

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 2,18%/năm; có 6/6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 250% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ (trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); có 4/4 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 200% so với chỉ tiêu nghị quyết; có 34/42 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 80,95%, đạt 101,19%; được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn một năm so với Nghị quyết đã đề ra.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được coi trọng; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 648 đảng viên mới, nâng tổng số lên 3.941đảng viên toàn đảng bộ.

Tại đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Thành A đề ra mục tiêu là “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao”. Đại hội cũng đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể; xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá sát với tình hình thực tế địa phương.