chi tiết - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang

 

LỊCH LÀM VIỆC CƠ QUAN (Từ ngày 10/12/2022 đến 18/12/2022)

Ngày 09:53:03 12-12-2022 - Lượt xem: 69

THỨ BẢY         10/12

            - 15 giờ, Giám đốc (Út Hiền, Huỳnh Nga, Thanh Thiên, Quang Lợi, Cẩm Nguyên cùng đi) dự chương trình ký kết hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực II và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận. Điểm tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Cà Ty, số 40 Phan Bội Châu, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Bà Trương Thị Huỳnh Nga, Phó Trưởng phòng Phát thanh trực cơ quan

CHỦ NHẬT         11/12

            - Trưởng phòng Hành chính và Quảng cáo trực cơ quan.

THỨ HAI            12/12

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 17 giờ, Phòng Sản xuất chương trình họp phòng. Điểm tại phòng làm việc tầng 5.

THỨ BA              13/12

- 13 giờ 30’, Giám đốc, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh (Thanh Nhã, Thanh Thiên, Hà Linh cùng dự) dự thông qua Chương trình Lễ hội giao thừa năm 2023. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’, Phòng Thư ký biên tập họp phòng. Điểm tại phòng làm việc.

                                                                                        

THỨ TƯ              14/12

- 8 giờ, Phó Giám đốc Thái Hoàng Hinh dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 năm 2022 bằng hình thức trực tiếp tháng 12/2022 (cả ngày). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ NĂM          15/12

          - Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU            16/12

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY         17/12

           

- Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ trực cơ quan.

CHỦ NHẬT         18/12

- Trưởng phòng Sản xuất chương trình trực cơ quan.