xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Về việc phân công lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, ngành huyện trực từ ngày 17/7/2020 đến 31/7/2020

Ngày 22-07-2020

THÔNG BÁO

Về việc phân công lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, ngành huyện trực từ ngày 17/7/2020 đến 31/7/2020

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc phân công trực cơ quan UBND huyện, nay Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A thông báo lịch trực cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm và tên đồng chí được phân công trực:

1. Thời gian: Thời gian trực bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau theo lịch phân công:

2. Địa điểm: Trực tại cơ quan, đơn vị của mình.

3. Các đồng chí được phân công trực như sau:

Họ và tên

Chức vụ

Ngày trực

Nguyễn Hữu Hạnh

Hà Văn Chính

Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện

17/7/2020 T6

Tăng Văn Đủ

Phan Hoàng Việt

 Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ trưởng

Phó trưởng phòng Dân tộc huyện

18/7/2020 T7

Trần Anh Tuấn

Lưu Tấn Sĩ

Trưởng phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng Tư pháp huyện

19/7/2020 CN

Hồ Văn Út

Cao Hồng Hải

Phó Chánh VP.HĐND&UBND huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

20/7/2020 T2

Hồ Võ Giang Hải

Lê Hữu Đồng

Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tổ trưởng

Phó Giám đốc ban QLDA-ĐTXD huyện

21/7/2020 T3

Võ Quốc Sử

Lê Quang Duy

Lê Minh Kha

Chủ tịch UBND huyện Tổ trưởng

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Phó Chánh VP.HĐND&UBND huyện

22/7/2020 T4

Trịnh Quang Sen

Nguyễn Hoàng Kiệt

Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng

Phó Giám đốc Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện CTA

23/7/2020 T5

Nguyễn Công Bằng

Nguyễn Hoàng Lâm

Phó trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

24/7/2020 T6

Trịnh Thanh Bình

Phan Thanh Lâm

Chánh Thanh tra huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện

25/7/2020 T7

Trần Văn Đáng

Võ Văn Nghiệp

Trưởng phòng TN&MT Tổ trưởng

Phó Giám đốc ban QLDA-ĐTXD huyện

26/7/2020 CN

Tống Tấn Linh

Danh Văn Hoàng

Giám đốc ban QLDA-ĐTXD huyện Tổ Trưởng

Trưởng phòng Dân tộc huyện

27/7/2020 T2

Nguyễn Minh Nhựt

Nguyễn Hoàng Minh

Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng

Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh-Chi nhánh CTA

28/7/2020 T3

Huỳnh Văn Mơ

Trần Thanh Lý

Phó Chủ tịch TT.HĐND huyện Tổ trưởng

Giám đốc Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện CTA

29/7/2020 T4

Lê Thanh Việt

Nguyễn Quốc Thái

Chánh VP.HĐND&UBND huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng TN & MT huyện

30/7/2020 T5

Nguyễn Công Duy

Trần Hoàng Liệt

Phó Chủ tịch UBND huyện Tổ trưởng

Phó trưởng phòng TN & MT huyện

31/7/2020 T6

II. Nhiệm vụ trong thời gian trực:

- Các đồng chí được phân công trực phải có mặt tại cơ quan, đơn vị, giải quyết những công việc phát sinh trong thời gian trực (trong thẩm quyền), nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay về lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Đặc biệt là thời gian ngoài giờ hành chính).

- Yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện xếp lịch trực cho cán bộ, công chức cơ quan mình và lập danh sách báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện.

Nhận được Thông báo này đề nghị các đồng chí được phân công trực nghiêm túc triển khai thực hiện./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. UBND (2).pdf_20200722160014.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1130
Đã truy cập: 2220796
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.