xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

TIẾP ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 04-06-2022

Sáng ngày 13/5/2022, đơn vị thị trấn Rạch Gòi tiếp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do Ông Huỳnh Văn Mơ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính tại UBND thị trấn Rạch Gòi. Tham dự buổi giám sát cấp huyện có Ông Huỳnh Văn Mơ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện, các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện; thị trấn có ông Nguyễn Tiến Mộng Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn, Thường trực HĐND – UBND thị trấn, các ngành có liên quan cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã xem xét báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn; xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND thị trấn. Theo báo cáo của UBND thị trấn, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và 04 tháng đầu năm 2022 có 102 vụ vi phạm hành chính, đã xử phạt 102 vụ với số tiền 83.550.000đ. Trong năm 2021 UBND thị trấn ra quyết định xử phạt 19 trường hợp không đeo khẩu trang, ra đường không thật sự cần thiết…; lĩnh vực đất đai có 05 vụ, còn lại thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.