xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Hội nghị quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, tổng kết công tác, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác tổ chức và xây dựng Đảng và công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy năm 2021

Ngày 06-01-2022

439 CV HN 06.01

1. Chuong trinh

2. kltw21.signed

3. KEHOACH-THUCHIENKETLUAN21(31.12.2021) A HAI SUA.signed.signed

3.1. Ke hoach TW 03.signed

4. qudtw50.signed

5. kltw14.signed

7a. BC BTCTU

7b. BC BBVCSSK


Đang online: 2
Hôm nay: 683
Đã truy cập: 871931
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.