xem chi tiet tin - Châu Thành A

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 (mở rộng) sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV/2021

Ngày 07-10-2021

Chương trình

1. BC HU quy III nam 2021

1. Phu luc

2. CTr HU Cong tac quy IV nam 2021

3. BCHU So ket 05 nam thuc hien CT  20 cua BTVTU

3. Phu luc chi thi so 20

469-CV HU (CAP HUYEN)


Đang online: 4
Hôm nay: 677
Đã truy cập: 871925
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.