lich su hinh thanh - Châu Thành A

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH A

Trước năm 2000, địa bàn huyện Châu Thành A thuộc huyện Châu Thành cùng tỉnh. Ngày 06-11-2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 64/2000/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để tái lập huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, tái lập huyện Châu Thành A trên cơ sở 22.139 ha diện tích tự nhiên và 163.357 nhân khẩu của huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành A gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Tân Thuận, Thạnh Xuân, Tân Hoà, Trường Long, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Trường Long Tây và Tân Phú Thạnh.

          Ngày 10-07-2001, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 37/2001/NĐ-CP, về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Nhơn Nghĩa A thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở 1.840 ha diện tích tự nhiên và 11.999 nhân khẩu của xã Nhơn Nghĩa, thành lập xã Trường Long A thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở 2.771 ha diện tích tự nhiên và 10.619 nhân khẩu của xã Trường Long Tây.

          Ngày 12-05-2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP, về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập thị trấn Một Ngàn - thị trấn huyện lỵ huyện Châu Thành A trên cơ sở điều chỉnh 433 ha diện tích tự nhiên và 4.124 nhân khẩu của xã Tân Thuận, 297 ha diện tích tự nhiên và 2.632 nhân khẩu của xã Nhơn Nghĩa A.

          Ngày 26-11-2003, Quốc Hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11, về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Châu Thành A thuộc tỉnh Hậu Giang.

          Ngày 02-01-2004, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 06/2004/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Theo đó, tách 531,52 ha diện tích tự nhiên và 6.339 nhân khẩu của xã Tân Phú Thạnh của huyện Châu Thành A kết hợp với các địa phương khác để thành lập quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ; tách các xã Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Trường Long của huyện Châu Thành A kết hợp với các địa phương khác để thành lập huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Huyện Châu Thành A sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, có 15.319,45 ha diện tích tự nhiên và 98.805 nhân khẩu; gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là: thị trấn Một Ngàn, các xã Trường Long Tây, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, Thạnh Xuân, Tân Thuận, Tân Hoà và Tân Phú Thạnh.

          Ngày 08-03-2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 34/2007/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, thành lập thị trấn Rạch Gòi trên cơ sở điều chỉnh 977,84 ha diện tích tự nhiên và 10.073 nhân khẩu của xã Thạnh Xuân, thành lập thị trấn Cái Tắc trên cơ sở điều chỉnh 1.050,15 ha diện tích tự nhiên và 11.140 nhân khẩu của xã Tân Phú Thạnh. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Châu Thành A có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Tân Thuận, Tân Hoà, Trường Long Tây, Trường Long A, Nhơn Nghĩa A và các thị trấn: Một Ngàn, Rạch Gòi, Cái Tắc.

          Ngày 24-08-2009, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP, thành lập thị trấn Bảy Ngàn thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở điều chỉnh 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 nhân khẩu của xã Tân Hoà. Điều chỉnh 441,18 ha diện tích tự nhiên và 3.274 nhân khẩu còn lại của xã Tân Hoà vào xã Tân Thuận quản lý và được lấy tên là xã Tân Hoà. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chánh, huyện Châu Thành A có 15.662,18 ha diện tích tự nhiên và 107.713 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Trường Long Tây, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, Tân Hoà và các thị trấn: Cái Tắc, Rạch Gòi, Một Ngàn, Bảy Ngàn.

Đang online: 3
Hôm nay: 963
Đã truy cập: 2220629
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.