xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

V/v phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch

Ngày 04-05-2022

Quyết định

Phụ lục


Đang online: 1
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 268480
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.