xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

V/v điều chỉnh Khoản 4, Điểm 5.1 Khoản 5, Điểm 6.1 Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày 27-05-2022

Xem chi tiết tại đây


Đang online: 2
Hôm nay: 743
Đã truy cập: 300061
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.