xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Khánh thành 03 Nhà máy tại Khu công nghiệp Sông Hậu

Ngày 30-05-2022

Ngày 17/5/2022, tại khu công nghiệp Sông Hậu đã đồng loạt tổ chức Lễ Khánh thành 03 dự án: Dự án đóng gói hóa chất xét nghiệm của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản có tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đồng, được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 01 ngày 04/4/2022; dự án Gia công phòng khám lưu động và vỏ lò đốt rác của Công ty Cổ phần nghiên cứu áp dụng công nghệ mới Sông Hậu có tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đồng, được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 01 ngày 04/4/2022 và dự án Đóng gói thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Công nghệ cao G7 có tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đồng được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 01 ngày 13/4/2022.