xem chi tiet tin tuc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 04-05-2022

Sáng ngày 28/4/2022 tại Hội trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ông Đoàn Thanh Vũ, Phó trưởng Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng tham dự có ông Võ Minh Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và hơn 50 đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách quản lý môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCNTT của tỉnh.