tra cuu gia dat - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TẠI KCN CỤM CNTT

Ngày 16-06-2020

TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TẠI KCN CỤM CNTT

Giá đất tại KCN cụm CNTT quy định tại điểm g khoản 3 điều 4 Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cụ thể như sau: “Đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp được ban hành tại Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng và chỉ tính 01 (một) mức giá chung cho toàn thửa đất (hoặc khu đất).

Tại khoản 7 điều 4 quy định: “7. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.”

Stt

Tên

Loại đô thị

Giá (đồng/m2)

Căn cứ

Ghi chú

1

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 1

V

1.100.000

Mục 7.22 Phụ lục 9

Cả khu (áp dụng đối với đất đã được giải phóng mặt bằng)

2

Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3

V

1.100.000

Mục 7.23 Phụ lục 9

nt

3

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1

Nông thôn

1.100.000

Mục 8.14 Phụ lục 6

nt

4

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1

Nông thôn

1.100.000

Mục 7.36 Phụ lục 6

nt

5

Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú

Nông thôn

1.100.000

Mục 8.15 Phụ lục 6

nt

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 334
Đã truy cập: 271417
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.