thong bao ket luan - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 23 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
45/TB-BQL 12/05/2021 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 của đơn vị ngày 12 tháng 5 năm 2021
29/TB-BQL 12/05/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 06 tháng 4 năm 2021
42/TB-BQL 07/05/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 06 tháng 5 năm 2021
21/TB-BQL 10/03/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 3 năm 2021
02/TB-BQL 08/03/2021 Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 01 năm 2021
18/TB-BQL 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 02 năm 2021
15/TB-BQL 03/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 02 tháng 02 năm 2021
1048/TB-BQL 16/12/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 12 năm 2020
1036/TB-BQL 10/11/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 11 năm 2020
1031/TB-BQL 28/10/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 26 tháng 10 năm 2020

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 3
Hôm nay: 1117
Đã truy cập: 543286
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.