ket qua dat duoc - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Kết quả đạt được

Ngày 13-04-2020

 MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY:

Ban Quản lý được giao quản lý 02 KCN, 04 CCNTT, 01 khu trung tâm điều hành KCN Sông Hậu, 01 Khu đất truyền dẫn năng lượng và 03 khu tái định cư với tổng diện tích 1.336,87ha. Đầu năm 2016 đến tháng 8/2016 Ban Quản lý tham mưu và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho đầu tư 03 dự án; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, có 03 dự án hoàn thành xây dựng (Hải Thanh, Vinafco, Kim Thủy), dự kiến đến cuối năm thêm 04 dự án xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động (RunLong, Giấy Lee&Man, Anco, AquaOne) và một số dự án lớn đang triển khai như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Number One HG, Hóa nông Lúa vàng, Lạc Tỷ II, Hamaco HG,...

Lũy kế đến ngày 31/8/2016 trong khu, cụm CNTT đã thu hút được 43 nhà đầu tư thực hiện 50 dự án với tổng mức thu hút đầu tư 65.961,37 tỷ đồng và 743,7 triệu USD; vốn triển khai của các dự án đầu năm đến nay 2.722,36 tỷ đồng (trong đó có 90,35 triệu USD quy đổi); lũy kế tổng giá trị triển khai dự án đến nay 16.949,1 tỷ đồng (trong đó có 241,1 triệu USD). Đến nay có 28 doanh nghiệp đi vào hoạt động và 7 tháng đầu năm các doanh nghiệp đã tạo ra giá trị thực tế SXCN 7.455 tỷ đồng, chiếm 57,4% so với toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu 192,4 triệu USD chiếm 78,8% so với toàn tỉnh và giá trị nhập khẩu 98,82 triệu USD chiếm 74,4% so với toàn tỉnh; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, lũy kế số lao động tại các doanh nghiệp trong KCN hiện nay khoảng 16.000 lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 1166
Đã truy cập: 543335
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.