cac van ban khac - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

Danh sách các văn bản

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 23 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
45/TB-BQL 12/05/2021 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 của đơn vị ngày 12 tháng 5 năm 2021
29/TB-BQL 12/05/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 06 tháng 4 năm 2021
42/TB-BQL 07/05/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 06 tháng 5 năm 2021
21/TB-BQL 10/03/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 3 năm 2021
02/TB-BQL 08/03/2021 Thông báo kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 01 năm 2021
18/TB-BQL 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 02 năm 2021
15/TB-BQL 03/02/2021 Kết luận của đồng chí Trưởng ban tại cuộc họp giao ban ngày 02 tháng 02 năm 2021
1048/TB-BQL 16/12/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 12 năm 2020
1036/TB-BQL 10/11/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 11 năm 2020
1031/TB-BQL 28/10/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 26 tháng 10 năm 2020
1019/TB-BQL 10/09/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2020
921/TB-BQL 14/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2020
70/QÐ-BQL 07/08/2020 Về việc cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (lớp 4)
880/TB-BQL 05/08/2020 Kết luận của Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 03 tháng 8 năm 2020
68/QÐ-BQL 03/08/2020 Về việc thành lập Tổ Giám sát phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan và trên địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tỉnh Hậu Giang
794/TB-BQL 16/07/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 7 năm 2020
684/TB-BQL 23/06/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 6 năm 2020
565/TB-BQL 27/05/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 25 tháng 5 năm 2020
459/TB-BQL 28/04/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 27 tháng 4 năm 2020
348/TB-BQL 26/03/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 3 năm 2020
267/TB-BQL 13/03/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 09 tháng 3 năm 2020
188/TB-BQL 27/02/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 24 tháng 02 năm 2020
126/TB-BQL 14/02/2020 Kết luận của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp giao ban ngày 10 tháng 02 năm 2020
Hiển thị văn bản tạm thời không có.

Bạn đánh giá trải nghiệm với trang TTĐT của chúng tôi như thế nào?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng


Đang online: 5
Hôm nay: 323
Đã truy cập: 304645
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.