Thông báo kết luận

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 223 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
08/TB-VP.UBND 16/01/2023 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2023
06/TB-VP.UBND 10/01/2023 Kết luận của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc góp ý "Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang"
02/TB-VP.UBND 04/01/2023 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh
tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác Công an năm 2022,
triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
190/TB-VP.UBND 29/12/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Hậu Giang
179/TB-VP.UBND 24/11/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tại cuộc bàn về việc triển khai SMEdx cho doanh nghiệp SME trên địa bàn tỉnh
177/TB-VP.UBND 23/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh
174/TB-VP.UBND 15/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo thông qua phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thương mại phường IV, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy
173/TB-VP.UBND 15/11/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Hậu Giang
172/TB-VP.UBND 14/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Đoàn Công tác liên ngành và gặp gỡ, đối thoại xem xét giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh vào ngày 09 tháng 11 năm 2022
170/TB-VP.UBND 03/11/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp sơ kết đánh giá tình hình, kết quả 10 tháng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)
162/TB-VP.UBND 26/10/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp thông qua dự án "Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin" tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
161/TB-VP.UBND 24/10/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo thông qua Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
158/TB-VP.UBND 19/10/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về công tác xã hội hóa cho du lịch
149/TB-VP.UBND 07/10/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp về việc quản lý, khai thác Tàu du lịch Xà No
134/TB-VP.UBND 15/09/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa ngành Ngân hàng và ngành Thi hành án dân sự
133/TB-VP.UBND 15/09/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện các chỉ số cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2017-2021
131/TB-VP.UBND 07/09/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 03 tháng cuối năm 2022
124/TB-VP.UBND 12/08/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
123/TB-VP.UBND 12/08/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc thông qua sơ bộ Dự án thành phần 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1
121/TB-VP.UBND 09/08/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh
119/TB-VP.UBND 05/08/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi
gặp gỡ, đối thoại xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn
huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh ngày 01/8/2022
118/TB-VP.UBND 03/08/2022 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị sơ kết xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh
116/TB-VP.UBND 26/07/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên
tại buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy, vào ngày 19/7/2022
114/TB-VP.UBND 19/07/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh
tại cuộc họp Đoàn CTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn
huyện Phụng Hiệp, vào ngày 13/7/2022
112/TB-VP.UBND 06/07/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa
tại buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn
huyện Long Mỹ, vào ngày 29/6/2022
111/TB-VP.UBND 05/07/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam để nghe báo cáo triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
110/TB-VP.UBND 05/07/2022 V/v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp Tổ công tác số 10 về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo Quyết định số 951-QĐ/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
109/TB-VP.UBND 30/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực du lịch", giải Marathon quốc tế "Mekong Delta Marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2022
108/TB-VP.UBND 28/06/2022 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
107/TB-VP.UBND 28/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Công ty TNHH Hóa nông Lúa vàng Hậu Giang về việc cho xe tải 08 tấn của Công ty được hoạt động trên tuyến đường ô tô về trung tâm xã Đông Phú (đoạn từ Công ty đến đường Nam Sông Hậu)
106/TB-VP.UBND 24/06/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tại buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân
trên địa bàn thành phố Vị Thanh ngày 16/6/2022
87/TB-VP.UBND 24/05/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội TDTT và giải Marathon quốc tế "Mekong Delta Marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2022
86/TB-VP.UBND 23/05/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ, vào ngày 17/5/2022
83/TB-VP.UBND 20/05/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư mở rộng dự án Nhà máy Dược phẩm và Nhá máy In Bao bì DHG" tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
73/TB-VP.UBND 11/05/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn CTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh, vào ngày 05/5/2022
72/TB-VP.UBND 11/05/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Võ Nguyên Giáp, phường IV, thành phố Vị Thanh
68/TB-VP.UBND 04/05/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh
64/TB-VP.UBND 20/04/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức thực hiện Đề án Hậu Giang xanh năm 2022
63/TB-VP.UBND 20/04/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hậu Giang
54/TB-VP.UBND 12/04/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi đối thoại và họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại,
tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh ngày 01/4/2022
45/TB-VP.UBND 31/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế
41/TB-VP.UBND 17/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị sơ kết chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2022 và
nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
39/TB-VP.UBND 17/03/2022 Kết luận của đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 5 tháng đầu năm 2022
35/TB-VP.UBND 11/03/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025
33/TB-VP.UBND 10/03/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với UBND thành phố Ngã Bảy về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thành phố
31/TB-VP.UBND 09/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chậm rà soát, tham mưu xử lý một số dự án được cấp phép quy hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh
30/TB-VP.UBND 09/03/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp với Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh
26/TB-VP.UBND 03/03/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc về triển khai Kế hoạch phát triển du lịch
25/TB-VP.UBND 03/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện
24/TB-VP.UBND 03/03/2022 Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành A về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện
Đang online: 11
Hôm nay: 20880
Đã truy cập: 14086258