VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5054 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
452/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v chủ trương cử Huấn luyện viên tham gia Giải vô địch Kurash Châu Á tại Trung Quốc
489/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi
Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới
thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
451/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí sửa chữa Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ
486/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2023
450/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v gia hạn thời gian hoàn thành Đề án công nhận đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại V
480/QĐ-UBND 30/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
67/BC-UBND 30/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
474/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc
Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 và xét
công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
473/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
472/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hậu Giang
471/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế tỉnh Hậu Giang
470/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng Xét chọn đối tượng
được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch
469/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số
và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
68/KH-UBND 29/03/2023 Thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
467/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện
các dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Hậu Giang
466/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
465/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án
ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
464/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang
457/QĐ-UBND 28/03/2023 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
455/QĐ-UBND 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí)
Đang online: 29
Hôm nay: 5254
Đã truy cập: 14261256