VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5054 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1884/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc công nhận thành phố Vị Thanh đạt các tiêu chí loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện
1883/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc công nhận huyện Phụng Hiệp đạt các tiêu chí loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện
1882/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc công nhận huyện Châu Thành A đạt các tiêu chí loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện
1752/UBND-NCTH 14/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ
195/KH-UBND 11/11/2022 V/v......
1875/QĐ-UBND 11/11/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới 927C - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy
1874/QĐ-UBND 11/11/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành
1869/QĐ-UBND 09/11/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu đô thị mới 927C - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy)
1868/QĐ-UBND 09/11/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành)
1729/UBND-NCTH 09/11/2022 V/v chuyển kinh phí mua BHXH tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh (đợt thu từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022)
Đang online: 17
Hôm nay: 5630
Đã truy cập: 14261629