VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5054 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
471/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế tỉnh Hậu Giang
470/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng Xét chọn đối tượng
được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch
469/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số
và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
68/KH-UBND 29/03/2023 Thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
467/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện
các dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Hậu Giang
466/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
465/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án
ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
464/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang
457/QĐ-UBND 28/03/2023 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
455/QĐ-UBND 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí)
Đang online: 10
Hôm nay: 3615
Đã truy cập: 14259630