VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5022 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
411/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023
đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang
410/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và
xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và
Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
391/UBND-NCTH 21/03/2023 V/v chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn lập Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang
64/KH-UBND 20/03/2023 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
409/QĐ-UBND 20/03/2023 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính huyện Long Mỹ
405/QĐ-UBND 17/03/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang
382/UBND-HCC 17/03/2023 V/v mời tham dự và chỉ đạo các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
49/TB-VP.UBND 17/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa
tại buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn
thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, vào ngày 13/3/2023
380/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
377/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v chủ trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang - giai đoạn 2
366/UBND-HCC 16/03/2023 V/v mời tham dự và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
46/TB-VP.UBND 16/03/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138, An toàn giao thông tỉnh) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138, 389 và Ban an toàn giao thông tỉnh
361/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2023
356/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 4 thuộc dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
52/KH-UBND 16/03/2023 Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 104-CTr/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
355/UBND-NCTH 15/03/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
354/UBND-NCTH 15/03/2023 Về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay Đan Mạch và bố trí lại kế hoạch vốn vay ODA cho Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh
342/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Xây dựng
341/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng (Hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng) thuộc dự án: Khu tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1)
335/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v chủ trương tiếp nhận tài sản là tàu du lịch
49/KH-UBND 14/03/2023 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
334/UBND-NCTH 13/03/2023 V/v phối hợp thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng công nghệ lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Áp dụng thử nghiệm tại bán đảo Cà Mau"
353/QĐ-UBND 13/03/2023 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
47/KH-UBND 13/03/2023 Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
350/QĐ-UBND 10/03/2023 Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
348/QĐ-UBND 09/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023
đối với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
47/BC-UBND 08/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
45/KH-UBND 08/03/2023 Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
338/QĐ-UBND 08/03/2023 Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022
đối với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
316/UBND-NCTH 08/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ
331/QĐ-UBND 07/03/2023 V/v phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
42/TB-VP.UBND 07/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa
tại buổi gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn công tác liên ngành xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
và thành phố Vị Thanh, vào ngày 02/3/2023
307/UBND-NCTH 07/03/2023 V/v phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang vào mục đích cho thuê
306/UBND-NCTH 07/03/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ vay của chính quyền địa phương năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
42/KH-UBND 06/03/2023 Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long
324/QĐ-UBND 06/03/2023 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể thuộc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
323/QĐ-UBND 06/03/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy)
299/UBND-NCTH 03/03/2023 V/v chủ trương lập đồ án quy hoạch chi tiết các Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
41/TB-VP.UBND 02/03/2023 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp sơ kết thực hiện Kế hoạch 213/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
40/KH-UBND 02/03/2023 Thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024
309/QĐ-UBND 02/03/2023 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành
298/QĐ-UBND 01/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang
36/KH-UBND 28/02/2023 Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
268/UBND-NCTH 27/02/2023 V/v .......
34/KH-UBND 27/02/2023 Thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn Tỉnh
260/UBND-NCTH 27/02/2023 V/v chủ trương tham gia Giải Vô địch Vovinam Đông Nam Á năm 2023
285/QĐ-UBND 24/02/2023 Phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang
284/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040
283/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.
252/UBND-NCTH 24/02/2023 V/v gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới 927C - Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy
275/QĐ-UBND 24/02/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023 của Người đại diện vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
239/UBND-HCC 23/02/2023 V/v thống nhất thay thế cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh
266/QĐ-UBND 23/02/2023 V/v thanh lý tài sản trên đất Trường Tiểu học Long Trị 1 tại ấp 1,
xã Long Trị, thị xã Long Mỹ
265/QĐ-UBND 23/02/2023 V/v thanh lý tài sản trên đất Trường Tiểu học Tân Phú 3 ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ
261/QĐ-UBND 23/02/2023 V/v giao đất, cho thuê đất (đợt 3) để Công ty TNHH BOT Đầu
tư Khai thác Chợ Tâm Nghĩa thực hiện Dự án: Khu dân cư
nông thôn mới Đại Thành, thị xã Ngã Bảy
233/UBND-HCC 22/02/2023 V/v cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ chấm điểm chỉ số chuyển đổi số của tỉnh năm 2022
31/KH-UBND 21/02/2023 Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
242/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
214/UBND-NCTH 20/02/2023
V/v cho phép đoàn công tác AFD đến làm việc tại tỉnh Hậu Giang
30/TB-VP.UBND 17/02/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về tiến độ thực hiện kế hoạch phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh
234/QĐ-UBND 16/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
208/UBND-NCTH 16/02/2023 V/v giao làm chủ dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang từ Chương trình tín dụng đầu tư công Phần Lan và các nguồn vốn hợp pháp khác
232/QĐ-UBND 15/02/2023 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
229/QĐ-UBND 15/02/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Trung tâm thương mại và Khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm)
193/UBND-NCTH 14/02/2023 V/v chủ trương xây dựng Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
204/QĐ-UBND 14/02/2023 Về việc thành lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hậu Giang
22/TB-VP.UBND 13/02/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra gắn với tổng kết hoạt động của
Đoàn CTLN giải quyết KNTC năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
162/UBND-NCTH 10/02/2023 V/v chủ trương lập thủ tục sửa chữa, nâng cấp, trang trí cầu tàu trước Khách sạn Bông Sen và lắp đặt trạm biến áp phục vụ cho tàu du lịch Xà No
188/QĐ-UBND 09/02/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm)
159/UBND-NCTH 09/02/2023 V/v chấp thuận Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành, thành phố Ngã Bảy
187/QĐ-UBND 09/02/2023 V/v điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới 1, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
179/QĐ-UBND 08/02/2023 Về việc giám sát tài chính đặc biệt tại Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang
23/KH-UBND 08/02/2023 Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
24/BC-UBND 07/02/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
171/QĐ-UBND 07/02/2023 V/v áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới cặp khu hành chính thành phố Vị Thanh
Đang online: 26
Hôm nay: 6436
Đã truy cập: 14010124