VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5054 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
452/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v chủ trương cử Huấn luyện viên tham gia Giải vô địch Kurash Châu Á tại Trung Quốc
489/QĐ-UBND 31/03/2023 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi
Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới
thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
451/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v chủ trương và bổ sung kinh phí sửa chữa Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ
486/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2023
450/UBND-NCTH 31/03/2023 V/v gia hạn thời gian hoàn thành Đề án công nhận đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại V
480/QĐ-UBND 30/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
67/BC-UBND 30/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
474/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc
Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 và xét
công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
473/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
472/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hậu Giang
471/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế tỉnh Hậu Giang
470/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng Xét chọn đối tượng
được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch
469/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số
và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
68/KH-UBND 29/03/2023 Thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
467/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện
các dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh Hậu Giang
466/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
465/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án
ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
464/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Hậu Giang
457/QĐ-UBND 28/03/2023 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
455/QĐ-UBND 27/03/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí)
454/QĐ-UBND 27/03/2023 V/v cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Phương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất Hóa mỹ phẩm, dung dịch dùng ngoài và thực thẩm bảo vệ sức khỏe, tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
452/QĐ-UBND 27/03/2023 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất có mặt nước chuyên dùng cho Công ty TNHH Một thành viên Than Trường Sơn thuê để xây dựng bến thủy nội địa (tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có trọng tải từ 1.000 tấn đến 3.000 tấn) phục vụ dự án "Kho bãi than và Nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung, Nhà máy chế biến thủy sản" tại Cụm công nghiệp Phú Hữu A giai đoạn 1, huyện Châu Thành
449/QĐ-UBND 27/03/2023 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp và phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
55/TB-VP.UBND 24/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm việc về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)
54/TB-VP.UBND 24/03/2023 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với các ngành về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
413/UBND-NCTH 23/03/2023 V/v tham gia ý kiến về điều chỉnh phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang
425/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Trạm cấp nước tập trung xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (công suất 50m3/h)
424/QĐ-UBND 23/03/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
418/QĐ-UBND 22/03/2023 V/v phê duyệt dự toán chi phí lập "Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tân Hoà, huyện Châu Thành A"
404/UBND-NCTH 22/03/2023 V/v đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của địa phương
416/QĐ-UBND 22/03/2023 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân Tân Phước Hưng thuê làm mặt bằng sản xuất kinh doanh tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
415/QĐ-UBND 22/03/2023 V/v phê duyệt dự toán chi phí lập "Đồ án quy hoạch chung đô thị Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040"
411/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023
đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang
410/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và
xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và
Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
391/UBND-NCTH 21/03/2023 V/v chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn lập Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang
64/KH-UBND 20/03/2023 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
409/QĐ-UBND 20/03/2023 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính huyện Long Mỹ
405/QĐ-UBND 17/03/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang
382/UBND-HCC 17/03/2023 V/v mời tham dự và chỉ đạo các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
49/TB-VP.UBND 17/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa
tại buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn
thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, vào ngày 13/3/2023
380/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
377/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v chủ trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang - giai đoạn 2
366/UBND-HCC 16/03/2023 V/v mời tham dự và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
46/TB-VP.UBND 16/03/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138, An toàn giao thông tỉnh) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138, 389 và Ban an toàn giao thông tỉnh
361/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2023
356/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 4 thuộc dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
52/KH-UBND 16/03/2023 Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 104-CTr/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
355/UBND-NCTH 15/03/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
354/UBND-NCTH 15/03/2023 Về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay Đan Mạch và bố trí lại kế hoạch vốn vay ODA cho Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh
342/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Xây dựng
Đang online: 4
Hôm nay: 20326
Đã truy cập: 14255469