VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5022 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
411/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023
đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang
410/QĐ-UBND 21/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và
xếp loại năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và
Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
391/UBND-NCTH 21/03/2023 V/v chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn lập Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang
64/KH-UBND 20/03/2023 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh giữa các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
409/QĐ-UBND 20/03/2023 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính huyện Long Mỹ
405/QĐ-UBND 17/03/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu Giang
382/UBND-HCC 17/03/2023 V/v mời tham dự và chỉ đạo các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
49/TB-VP.UBND 17/03/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa
tại buổi gặp gỡ, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn
thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, vào ngày 13/3/2023
380/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v đề nghị điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
377/UBND-NCTH 17/03/2023 V/v chủ trương lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang - giai đoạn 2
366/UBND-HCC 16/03/2023 V/v mời tham dự và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023
46/TB-VP.UBND 16/03/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138, An toàn giao thông tỉnh) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138, 389 và Ban an toàn giao thông tỉnh
361/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4" năm 2023
356/UBND-NCTH 16/03/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 4 thuộc dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
52/KH-UBND 16/03/2023 Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 104-CTr/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
355/UBND-NCTH 15/03/2023 V/v thành lập Hội đồng thẩm định đề án phân loại đô thị đối với đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
354/UBND-NCTH 15/03/2023 Về việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay Đan Mạch và bố trí lại kế hoạch vốn vay ODA cho Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh
342/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v điều chỉnh kinh phí đã giao cho Sở Xây dựng
341/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng (Hạng mục: Hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng) thuộc dự án: Khu tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1)
335/UBND-NCTH 14/03/2023 V/v chủ trương tiếp nhận tài sản là tàu du lịch
49/KH-UBND 14/03/2023 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023
334/UBND-NCTH 13/03/2023 V/v phối hợp thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng công nghệ lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Áp dụng thử nghiệm tại bán đảo Cà Mau"
353/QĐ-UBND 13/03/2023 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
47/KH-UBND 13/03/2023 Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
350/QĐ-UBND 10/03/2023 Về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
348/QĐ-UBND 09/03/2023 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2023
đối với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
47/BC-UBND 08/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
45/KH-UBND 08/03/2023 Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
338/QĐ-UBND 08/03/2023 Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2022
đối với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
316/UBND-NCTH 08/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ
Đang online: 19
Hôm nay: 6394
Đã truy cập: 14010082