VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4627 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1971/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1970/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1969/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Trường Bình, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1968/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp 1B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1967/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1966/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp 3B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1965/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1964/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp 4B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1963/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1962/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1961/QĐ-UBND 19/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành A để đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2186/UBND-NCTH 18/10/2021 V/v gia hạn thời gian ban hành các kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác Lao động, Người có công và Xã hội
1956/QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
1954/QĐ-UBND 18/10/2021 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư cho một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án Kè kênh Xáng
Xà No - giai đoạn 2 thuộc địa bàn huyện Châu Thành A
1953/QĐ-UBND 18/10/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và xây dựng tuyến đê bao bờ Nam sông Mái Dầm huyện Châu Thành”
2184/UBND-NCTH 18/10/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
1952/QĐ-UBND 18/10/2021 V/v điều chỉnh loại đất tại dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại Hồng Phát trong hồ sơ kèm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phụng Hiệp
2183/UBND-NCTH 18/10/2021 V/v chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Phú Triều nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án: Cửa hàng xăng dầu số 01
1951/QĐ-UBND 18/10/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (Dự án: Khu đô thị Trung tâm thành phố Ngã Bảy (D))
2182/UBND-HCC 18/10/2021 V/v hỗ trợ công dân Trần Minh Châu được phép di chuyển ra khỏi Tỉnh và ngược lại
2130/UBND-HCC 15/10/2021 V/v hỗ trợ công dân được phép di chuyển ra khỏi địa bàn Tỉnh
2124/UBND-NCTH 15/10/2021 V/v lập thủ tục mua vật tư y tế tiêu hao (phần không lựa chọn được nhà thầu cung ứng) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
2123/UBND-NCTH 15/10/2021 V/v bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021
1947/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang năm 2022
2118/UBND-NCTH 15/10/2021 V/v cho phép Đoàn cán bộ, viên chức, sinh viên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19

2088/UBND-NCTH 15/10/2021 V/v lập thủ tục mua test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và hóa chất xét nghiệm RT-PCR
1945/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác xét nghiệm theo Phương án bảo vệ vùng xanh để phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 2)
2087/UBND-NCTH 15/10/2021 V/v xây dựng dự toán chi KCB BHYT năm 2022
1944/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 5)
1943/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh
1941/QĐ-UBND 14/10/2021 V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế phục vụ quan trắc tự động, liên tục, cố định tỉnh Hậu Giang
2083/UBND-NCTH 14/10/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
2082/UBND-NCTH 14/10/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
2051/UBND-NCTH 13/10/2021 V/v kinh phí phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021
146/TB-VP.UBND 13/10/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc giải quyết các vướng mắc của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
1937/QĐ-UBND 13/10/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm hóa chất phục vụ cho công tác xét nghiệm theo phương án bảo vệ vùng xanh để phòng, chống dịch COVID-19
2031/UBND-NCTH 13/10/2021 V/v xin bổ sung vắc xin phòng COVID-19 để thực hiện trả mũi 2 cho người dân Hậu Giang
2029/UBND-NC 13/10/2021 V/v bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ Trang thiết bị vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
2020/UBND-NCTH 13/10/2021 V/v bổ sung kinh phí công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2019/UBND-NCTH 13/10/2021 V/v tạm cấp kinh phí phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các địa phương
2018/UBND-NCTH 13/10/2021 V/v định mức quà tổ chức thăm, tặng quà người cao tuổi nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021
2016/UBND-NCTH 12/10/2021 V/v đề nghị hỗ trợ sinh viên tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1935/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
2015/UBND-NCTH 12/10/2021 V/v lập phương án khai thác Tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No
177/KH-UBND 12/10/2021 Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn Tỉnh năm 2021
1931/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Công ty Thùy Dương, ZIA ZHI)
1930/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 1)
1929/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 2)
1928/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 1)
1927/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1)
1926/QĐ-UBND 12/10/2021 Về việc điều chỉnh Mục 6.1, Mục 6.2, khoản 6 và khoản 13 Điều 1 Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
1924/QĐ-UBND 12/10/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn (nay là thị trấn Vĩnh Viễn) đến cầu Xẻo Vẹt)
1923/QĐ-UBND 12/10/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư lò hơi cung cấp hơi cho dự án Masan Hậu Giang” thuộc Công ty TNHH Năng lượng Trí Việt
1981/UBND-NCTH 12/10/2021 V/v điều chỉnh tên doanh nghiệp tại phụ lục kèm theo Công văn số 1367/UBND-NCTH ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
1980/UBND-NCTH 12/10/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành
1979/UBND-NCTH 12/10/2021 V/v phê duyệt bổ sung danh sách các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
1978/UBND-HCC 11/10/2021 V/v triển khai cấp giấy đi đường ra/vào tỉnh bằng hình thức trực tuyến
1921/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 09 tập thể thuộc thành phố Vị Thanh, đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
1920/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 41 cá nhân thuộc thành phố Vị Thanh, đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021
176/KH-UBND 11/10/2021 Triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1918/QĐ-UBND 11/10/2021 V/v điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2021 đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
1966/UBND-NCTH 11/10/2021 V/v điều chỉnh danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2021
1953/UBND-NCTH 09/10/2021 V/v phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiêm vắc xin cho công nhân của Công ty Cổ phần Thủy Sản Biển Đông Hậu Giang
175/KH-UBND 08/10/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
1915/QĐ-UBND 08/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 1)
1940/UBND-NCTH 08/10/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1927/UBND-NCTH 07/10/2021 V/v công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh
1926/UBND-NCTH 07/10/2021 V/v phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy
1910/QĐ-UBND 07/10/2021 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 3)
1909/QĐ-UBND 07/10/2021 Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
1907/QĐ-UBND 07/10/2021 Về việc cho Công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu thuê đất để thực hiện Dự án: “Mô hình trình diễn thực nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp kết hợp vi sinh” do Công ty TNHH đa năng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư
142/TB-VP.UBND 07/10/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
1906/QĐ-UBND 07/10/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 1)
1921/UBND-NCTH 07/10/2021 V/v cho phép Nhà thầu đến Hậu Giang thi công, lắp đặt thiết bị dự án
144/BC-UBND 07/10/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
Đang online: 11
Hôm nay: 13269
Đã truy cập: 9409856