VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4641 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1866/UBND-NCTH 01/10/2021 V/v xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh
170/KH-UBND 30/09/2021 Tổ chức thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà trên địa thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
1860/UBND-NCTH 30/09/2021 V/v lập thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2021-2022 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy
1862/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Ngã Bảy
1861/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Vị Thủy
1859/UBND-NCTH 30/09/2021 V/v bổ sung kinh phí tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
137/TB-VP.UBND 29/09/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
1858/UBND-NCTH 29/09/2021 V/v lập thủ tục thuê phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1860/QĐ-UBND 29/09/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu dân cư - Thương mại xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy Ngàn)
1848/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 1)
1847/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 6)
1846/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 1)
1845/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 1)
1844/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 3)
1843/QĐ-UBND 29/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 2)
1837/QĐ-UBND 28/09/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua thuốc điều trị lao cho Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang 03 tháng cuối năm 2021 và Quí I năm 2022
1836/QĐ-UBND 28/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2)
1835/QĐ-UBND 28/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 2)
1834/QĐ-UBND 28/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 5)
1827/UBND-NCTH 28/09/2021 V/v điều chỉnh và bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021
1818/UBND-NCTH 28/09/2021 V/v chủ trương thuê truyền dẫn và phát sóng kênh truyền hình Hậu Giang chuẩn tín hiệu HD
1817/UBND-NCTH 28/09/2021 V/v chuyển kinh phí mua thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng và ngân sách địa phương hỗ trợ đóng quý III/2021
1816/UBND-NCTH 28/09/2021 V/v chuyển kinh phí mua thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng đợt 2 năm 2021
1831/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 1)
1830/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 20)
1829/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 14)
1828/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 11)
1827/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 16)
1826/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 28)
1825/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 17)
1824/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 10)
1823/QĐ-UBND 27/09/2021 V/v cho Công ty Cổ phần XNK Nông sản TMDV Hậu Giang thuê đất (đợt 1) sử dụng để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu tại phường VII, thành phố Vị Thanh
1813/UBND-NCTH 27/09/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1822/QĐ-UBND 27/09/2021 Về việc phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang
1821/QĐ-UBND 27/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang
1811/UBND-NCTH 26/09/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
1809/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây
1808/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây
1807/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây
1805/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (đợt 2)
1803/QĐ-UBND 24/09/2021 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án Cầu dân sinh Lái Hiếu - Đường tỉnh 928B, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang
1802/QĐ-UBND 24/09/2021 V/v điều chỉnh thông tin, chỉ tiêu quy hoạch Đường tỉnh 925B, Đường tỉnh 926B
1792/UBND-NCTH 24/09/2021 V/v bổ sung Kế hoạch vốn năm 2021 thu hồi các khoản ứng trước của nhà đầu tư qua các năm từ nguồn thu tiền thuê đất (ghi thu, ghi chi) dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1801/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua môi trường vận chuyển mẫu và vật tư y tế cho xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1800/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 4)
1799/QĐ-UBND 24/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 3)
1789/UBND-NCTH 24/09/2021 V/v lập thủ tục thuê phần mềm quản lý khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp
1787/UBND-NCTH 23/09/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1782/UBND-NCTH 22/09/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Hậu Giang
1798/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Cụm Dân cư vượt lũ xã Đông Phước
Đang online: 9
Hôm nay: 12949
Đã truy cập: 9473962