VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4646 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
108/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
107/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 7)
106/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng công suất từ 200 giường bệnh lên 330 giường bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
05/KH-UBND 17/01/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
58/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
100/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang
99/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Công nghệ
thông tin tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
98/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang
97/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Quan trắc
tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang
96/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
95/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 8)
94/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
93/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 4)
92/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 3)
91/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống đại dịch COVID-19 (F1) trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 2)
53/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức chúc thọ đối với người cao tuổi
86/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt Danh mục đặt hàng sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh năm 2022
50/UBND-NCTH 14/01/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 tỉnh Hậu Giang
84/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang"
45/UBND-NCTH 13/01/2022 V/v xin ý kiến thỏa thuận Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
64/QĐ-UBND 12/01/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang
04/TB-VP.UBND 11/01/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc đối thoại trực tuyến với công dân địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.
03/TB-VP.UBND 11/01/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại buổi tiếp công dân định kỳ địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp vào ngày 30 tháng 12 năm 2021.
31/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND huyện Châu Thành tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
30/UBND-NCTH 11/01/2022 V/v chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng: Khu dân cư nông thôn mới xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh; Khu đô thị mới Kênh Tư, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
60/QĐ-UBND 10/01/2022 V/v phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022
28/UBND-NCTH 10/01/2022 V/v tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty Vạn Phát thực hiện thủ tục hoạt động Nhà hàng du thuyền trên tuyến kênh xáng Xà No
02/TB-VP.UBND 10/01/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Trương Cảnh Tuyên tại cuộc họp tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và
triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
43/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (ông Nguyễn Văn Hòa)
42/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (bà Hồ Thu Ánh)
41/QĐ-UBND 10/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 (ông Trương Cảnh Tuyên)
40/QĐ-UBND 07/01/2022 V/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án: Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành
14/UBND-NCTH 06/01/2022 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
32/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
27/QĐ-UBND 06/01/2022 V/v điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang
25/QĐ-UBND 06/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự toán hạng mục thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện
23/QĐ-UBND 06/01/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 01 bổ sung)
24/QĐ-UBND 06/01/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Của hàng xăng dầu Petimex 45)
10/UBND-NCTH 05/01/2022 V/v thẩm định, trình cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" (Nguyễn Hoàng Tánh)
07/UBND-NCTH 05/01/2022 V/v hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1)
06/UBND-HCC 05/01/2022 V/v triển khai đặt lịch nộp hồ sơ thủ tục hành chính
05/QĐ-UBND 04/01/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án Trạm trộn bê tông Sông Hậu)
2645/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
2644/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2643/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2642/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
2641/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
2640/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
2639/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2638/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Đang online: 17
Hôm nay: 4179
Đã truy cập: 9480908