VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4726 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
105/VP.UBND-NC 09/01/2020 V/v tham mưu, đề xuất bổ sung kinh phí cho Tổ giám sát theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
98/VP.UBND-NC 09/01/2020 V/v triển khai thực hiện 02 dự án thuộc chương trình mục tiêu, giai đoạn 2016 - 2020
91/VP.UBND-NC 09/01/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
32/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v thu hồi xe ô tô phục vụ công tác biển số 95A - 2737 do UBND huyện Phụng Hiệp quản lý, sử dụng và thực hiện thanh lý theo quy định
4/VP.UBND-NC 09/01/2020 V/v triển khai Quyết định số 110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2258/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
33/UBND-NCTH 09/01/2020 V/v mức hỗ trợ, trợ cấp Tết Nguyên đán Canh Tý và mức chi chúc thọ, mừng thọ năm 2020
42/QÐ-UBND 09/01/2020 Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang 2”
30/QÐ-UBND 09/01/2020 V/v thu hồi xe ô tô phục vụ công tác biển số 95A - 0026 do Tỉnh đoàn Hậu Giang quản lý, sử dụng và thực hiện thanh lý theo quy định
100/VP.UBND-NCTH 09/01/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
Đang online: 11
Hôm nay: 6821
Đã truy cập: 10209695