VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4730 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai thí điểm các ứng dụng công nghệ thông tin
131/VP.UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai kết luận của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương
4/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
49/QÐ-UBND 13/01/2020 V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể, đã đóng góp tích cực trong tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2020
6/VP.UBND-NC 13/01/2020 V/v hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019
55/QÐ-UBND 13/01/2020 V/v điều chỉnh Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh
51/QÐ-UBND 13/01/2020 Về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
7/VP.UBND-TCD 13/01/2020 Về việc tham mưu thực hiện Văn bản số 24/VPCP-V.I ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
128/VP.UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai Quyết định số 11/QĐ-585 ngày 06/01/2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585
50/QÐ-UBND 13/01/2020 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch liên quan đến hồ sơ hộ khẩu, hồ sơ chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 42
Hôm nay: 11021
Đã truy cập: 10259805