VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 5022 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/KH-UBND 06/02/2020 Triển khai thực hiện việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
405/VP.UBND-NC 06/02/2020 V/v triển khai Kế hoạch số 65/KH-HĐGDQP&ANTW của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương
415/VP.UBND-TCD 06/02/2020 V/v dự thảo văn bản nêu ý kiến và tài liệu, chứng cứ kèm theo liên quan đến khởi kiện của ông Trần Thiện Hậu, địa chỉ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
422/VP.UBND-NCTH 06/02/2020 V/v triển khai thực hiện các văn bản trong lĩnh vực xây dựng
180/UBND-TCD 06/02/2020 V/v vắng mặt phiên tòa sở thẩm đối với khởi kiện của bà Hồ Thị Ngày
182/UBND-NCTH 06/02/2020 V/v lập thủ tục mua sắm trực tiếp một số mặt hàng thuốc
183/QÐ-UBND 06/02/2020 V/v ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP tại hợp tác xã sản xuất cam Xoàn Phương Phú và quýt Đường Long Trị, tỉnh Hậu Giang”
181/UBND-TCD 06/02/2020 V/v bảo lưu ý kiến đối với khởi kiện của bà Hồ Thị Ngày
184/QÐ-UBND 06/02/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường II
420/VP.UBND-NCTH 06/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Đang online: 18
Hôm nay: 10401
Đã truy cập: 13993537