VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4627 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
5/KH-UBND 13/01/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay
56/QÐ-UBND 13/01/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
49/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v báo cáo Danh mục dự án, công trình xây dựng nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
52/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v thực hiện Kế hoạch Quản lý, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2020
46/QÐ-UBND 13/01/2020 Về việc cho phép thành lập trường Phổ thông Interdisciplinary Olympus
3181/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v chủ trương cho Văn phòng HĐND tỉnh sửa chữa xe ô tô và bổ sung kinh phí
55/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v chấp thuận điểm đấu nối tạm tại lý trình Km15+494(T) trên Quốc lộ 61C, đoạn qua tỉnh Hậu Giang
47/UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai thí điểm các ứng dụng công nghệ thông tin
131/VP.UBND-NC 13/01/2020 V/v triển khai kết luận của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương
4/UBND-NCTH 13/01/2020 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Đang online: 10
Hôm nay: 10962
Đã truy cập: 9407583